معرفی رشته مهندسی سیستمها

 | تاریخ ارسال: 1394/11/6 | 

مشخصات رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان

 

تعریف و هدف

  این دوره شامل تعدادی دروس نظری ، کاربردی و برنامه تحقیقاتی جهت افزایش اطلاعات متخصصان مهندسی صنایع می باشد که زمینه کافی جهت درک و توسعه آنچه در مرزهای دانش در این رشته در زمان حال می گذرد را فراهم می آورد. هدف این دوره تربیت افرادی است که توانایی لازم جهت برنامه ریزی ، بهینه سازی و نظارت بر اجرای سیستم های مدیریتی در زمینه گرایش مربوطه را داشته باشند.
تعداد واحدهای درسی
  تعداد واحدهای درسی و پزوهشی دوره کارشناسی ارشد ۳۲ واحد و به قرار زیر می باشد:

  • دروس تخصصی الزامی : ۹ یا ۱۲ واحد
  • دروس تخصصی انتخابی: ۱۲ یا ۱۵ واحد
  • سمینار: ۲ واحد
  • پایان نامه : ۶ واحد
  • دروس جبرانی: دروسی هستند که گذراندن آن برای رفع کمبود دانش و مهارت دانشجو، در سال اول تحصیلی مربوط ضروری است. انتخاب این دروس از جدول دروس جبرانی برنامه هر گرایش، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی یا شورای تحصیلات تکمیلی است. سقف تعداد واحدهای این دروس وفق ضوابط و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.
  • : درس گذرانده شده در دوره کارشناسی نمی تواند به عنوان درس جبرانی اخذ شود.
 جدول دروس رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان
  1. دروس جبرانی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ آمار مهندسی ۳
۲ تحقیق در عملیات ۳
 
دروس تخصصی الزامی
 
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ مدل سازی پویایی های سیستم ۳
۲ برنامه ریزی ریاضی ۳
۳ نظریه تصمیم گیری ۳
۴ مهندسی سیستم ۳
دروس تخصصی انتخابی
 
ردیف عنوان درس تعداد واحد
زمینه تحقیق در عملیات
۱ برنامه ریزی خطی ۳
۲ برنامه ریزی پویا ۳
۳ برنامه ریزی غیرخطی ۳
۴ برنامه ریزی غیرقطعی ۳
۵ نظریه بازی ها ۳
۶ شبیه سازی کامپیوتری،مدل سازی و بهینه سازی ۳
۷ برنامه ریزی عدد صحیح ۳
۸ فرایندهای احتمالی ۳
۹ نظریه شبکه ۳
زمینه انرژی
۱۰ روش های برنامه ریزی و مدل های انرژی ۳
۱۱ مبانی اقتصاد انرژی و سیستم عرضه انرژی ۳
۱۲ اقتصاد منابع فناپذیر ۳
۱۳ انرژی و محیط زیست ۳
۱۴ برنامه ریزی توسعه سیستم های انرژی ۳
۱۵ تکنولوژی انرژی ۳
۱۶ پایایی در سیستم های انرژی ۳
۱۷ قیمت گذاری انرژی ۳
زمینه حمل و نقل
۱۸ برنامه ریزی حمل و نقل ۳
۱۹ تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل ۳
۲۰ مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل ۳
۲۱ ارزیابی پروژه های حمل و نقل ۳
۲۲ تحلیل تقاضای حمل و نقل ۳
۲۳ تحلیل سیستم های حمل و نقل ۳
۲۴ حمل و نقل همگانی ۳
۲۵ فناوری حمل و نقل ۳
مشترک در هر زمینه
۲۶ مباحث منتخب در سیستم های کلان ۳
۲۷ درسی از دیگر گرایش ها ۳
۲۸ مباحث پیشرفته در سیستم های کلان۱ ۳
۲۹ مباحث پیشرفته در سیستم های کلان۲ ۳
۳۰ سمینار دکترا۱ ۳
۳۱ سمینار دکترا۲ ۳
۳۲ کارگاه محاسبات پیشرفته ۳

 

جهت مشاهده سرفصل دروس کلیک نمایید.
جهت مشاهده برنامه ترمیک
کلیک نمایید.


دفعات مشاهده: 31926 بار   |   دفعات چاپ: 1210 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر