توصیف مختصر
              ساعت
روز              
8-10 10-12 12-13 13:30-15:30 15:30-17:30
شنبه اقتصاد ایران -بانکداری401 نظریه های توسعه-ک400-گ1 فریضه نماز و صرف نهار مشاوره مشاوره
یکشنبه شورای عالی اقتصاد کلان-
اسلامی401
اقتصاد ایران -بانکداری401 مشاوره
دوشنبه مشاوره نظریه های توسعه-ک400-گ1 مشاوره مشاوره
سه شنبه هیئت اجرایی جذب اقتصاد کلان-
اسلامی401
هیئت رییسه هیئت رییسه
چهارشنبه شورای دانشکده ساعت فرهنگی مشاوره مشاوره

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
علامه طباطبایی(ره)
تهران
ایران
2
کارشناسی ارشد
تهران
تهران
ایران
3
دکتری
علامه طباطبایی(ره)
تهران
ایران
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
فارسی
1
انگلیسی
تخصصی
متوسط
1
عربی
تخصصی
مبتدی
1
فرانسه
ابتدایی
ابتدایی
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
نرم افزارEviews
2
نرم افزارStata
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
اقتصاد کلان
2
اقتصاد ایران
3
اقتصاد مالی
4
اقتصاد پولی
5
اقتصاد ریاضی
6
اقتصاد سنجی
دروس ترم جاری
587 - اقتصاد کلان - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
587 - اقتصاد کلان - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
008 - اقتصاد ایران - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
008 - اقتصاد ایران - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
878 - نظریه های توسعه اقتصادی - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
878 - نظریه های توسعه اقتصادی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00