توصیف مختصر

توجه : برای پیگیری امور مربوط به گروه و مشاوره در خصوص فعالیت های آموزشی و پژوهشی  لطفا از طریق میل اینجانب و شماره همراه با هماهنگی قبلی اقدام نمایید.

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
علامه طباطبایی(ره)
تهران
ایران
2
کارشناسی ارشد
تهران
تهران
ایران
3
دکتری
علامه طباطبایی(ره)
تهران
ایران
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
فارسی
1
انگلیسی
تخصصی
متوسط
1
عربی
تخصصی
مبتدی
1
فرانسه
ابتدایی
ابتدایی
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
نرم افزارEviews
2
نرم افزارStata
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
اقتصاد کلان
2
اقتصاد ایران
3
اقتصاد مالی
4
اقتصاد پولی
5
اقتصاد ریاضی
6
اقتصاد سنجی
دروس ترم جاری
582 - اقتصاد کلان مقدماتی - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
582 - اقتصاد کلان مقدماتی - روز: یک شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
407 - اقتصادکلان پیشرفته1 - روز: دوشنبه - از ساعت 07:30 تا 10:00
413 - اقتصاد کلان - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
402 - اقتصادکلان1 - روز: دوشنبه - از ساعت 07:30 تا 10:00
407 - اقتصادکلان پیشرفته1 - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
407 - اقتصادکلان پیشرفته1 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
587 - اقتصاد کلان - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
587 - اقتصاد کلان - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
433 - مبانی و روش شناسی مالی اسلامی - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
008 - اقتصاد ایران - روز: یک شنبه - از ساعت 07:30 تا 10:00
966 - کلیات علم اقتصاد - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
966 - کلیات علم اقتصاد - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
877 - اقتصاد ایران (3) برنامه ریزی و بودجه - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
871 - مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد - روز: دوشنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
871 - مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد - روز: شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
878 - نظریه های توسعه اقتصادی - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
878 - نظریه های توسعه اقتصادی - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30