کتب اساتید

 | تاریخ ارسال: 1396/8/9 | 

عنوان کتاب:اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

مولف:دکتر علی سوری-دکتر محسن ابراهیمی

ناشر:نور علم

سال نشر:۱۳۸۹

عنوان کتاب: اقتصاد مدیریت

مولف: دکتر مرتضی اسدی-رضا علیزاده هسپستان

ناشر : دانشگاه علوم اقتصادی

سال نشر: ۱۳۹۳

عنوان کتاب: ابزارهای مشتقه مالی

مولف: دکتر مهدی تقوی-دکتر حسین امیری-اعظم احمدیان

ناشر : کتابخانه فروردین

سال نشر: ۱۳۹۱

عنوان کتاب:اقتصاد مالی(۱)

مترجم:مهدی تقوی-اعظم احمدیان-دکتر حسین امیری

ناشر:نشر علم

سال نشر:۱۳۹۰

عنوان کتاب: سازمانهای پولی،مالی واقتصادی بین المللی

مولف: دکتر علی تکروستا

ناشر : دانشگاه علوم اقتصادی

سال نشر: ۱۳۹۲

عنوان کتاب: اندیشه های برتر اقتصاددانان جهان

مترجم: دکتر علی تکروستا

ناشر : دانشگاه علوم اقتصادی

سال نشر: ۱۳۸۹

عنوان کتاب: مقدمه ای بر اصول علم اقتصاد خرد ویژه درس زبان تخصصی رشته اقتصاد

مولف: دکتر علی تکروستا

ناشر : نور علم

سال نشر: ۱۳۸۶

عنوان کتاب: اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۴

مولف: دکتر داوود دانش جعفری-دکتر وحید شقاقی شهری

ناشر : نور علم

سال نشر: ۱۳۹۳

عنوان کتاب: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مولف: دکتر وحید شقاقی

ناشر : نور علم

سال نشر: ۱۳۸۶

عنوان کتاب: اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی و نیرو

مولف: دکتر محمد صیادی

ناشر : موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

سال نشر:۱۳۹۶

عنوان کتاب: میادین مشترک نفت و گاز کشور

مولف: دکتر محمد صیادی-یونس خداپرست

ناشر : موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

سال نشر:۱۳۹۵

عنوان کتاب: امنیت انرژی و آینده بازار جهانی انرژی

مولف: دکتر محمد صیادی-یونس خداپرست-محمدرضا امانی

ناشر : موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

سال نشر: ۱۳۹۵

عنوان کتاب: تحلیل فرایند سرمایه گذاری در محیط اقتصادی

مولف: رضا داغانی-دکتر محمد صیادی-حمید الهیاری ابهری

ناشر : ترمه

سال نشر: ۱۳۹۰

عنوان کتاب:تامین مالی خرد ۳

مولف:دکتر مجید فشاری-پوریا مظاهری فر

ناشر:سازمان اتکا

سال نشر:۱۳۹۵

عنوان کتاب:بهینه سازی پرتفوی(همراه با کاربرد نرم افزارمتلب)

مولف:دکتر مجید فشاری-پوریا مظاهری فر

ناشر:سازمان اتکا

سال نشر:۱۳۹۵

عنوان کتاب:کاربرد نرم افزار متلب در مدیریت و علوم مالی

مولف:دکتر مجید فشاری-پوریا مظاهری فر

ناشر:دانشگاه خوارزمی

سال نشر:۱۳۹۵

عنوان کتاب: کاربرد نرم افزار  stata در اقتصادسنجی

مولف: دکتر پرویز محمدزاده-دکتر سیاب ممی پور-دکتر مجید فشاری

ناشر : نور علم

سال نشر: ۱۳۸۹

عنوان کتاب: نظریه اقتصاد خرد(اصول اساسی و بسط مفاهیم) –جلد۱

مترجم: دکتر داود بهبودی-دکتر سیاب ممی پور

ناشر : دانشگاه خوارزمی

سال نشر: ۱۳۹۴

عنوان کتاب:نظریه اقتصاد خرد(اصول اساسی و بسط مفاهیم)-جلد۲

مترجم: دکتر داود بهبودی-دکتر سیاب ممی پور

ناشر : دانشگاه خوارزمی

سال نشر: ۱۳۹۴

عنوان کتاب:اقتصاد کشاورزی

مولف:دکتر محمد حسین کریم-دکتر فرهاد شیرانی بیدآبادی-مهندس مجتبی عباسیان

ناشر:نور علم

سال نشر:۱۳۹۳

عنوان کتاب:اقتصاد منابع و محیط زیست

مولف:دکتر محمد حسین کریم

ناشر:نور علم

سال نشر:۱۳۹۴

عنوان کتاب:         Greening the desert

مولف:محمد حسین کریم

ناشر:رنسانس دهلی نو

سال نشر:۱۹۹۵

عنوان کتاب: International Trade Reforms and Iranian Economy

مولف: دکتر محمد حسین کریم-دکتر ماشاالله سالارپور

ناشر:دهلی نو

سال نشر:۲۰۱۲

عنوان کتاب:اقتصاد منابع طبیعی

مولف:دکتر محمد حسین کریم-احمد اکبری-مجتبی عباسیان

ناشر:گسترش علوم پایه

سال نشر:۱۳۸۷

عنوان کتاب:اقتصاد و توسعه روستایی

مولف:دکتر محمد حسین کریم

ناشر:نور علم

سال نشر:۱۳۹۴

عنوان کتاب:اقتصاد کلان

مترجم:دکتر یدالله دادگر-دکتر محمدرضا منجذب

ناشر:آسیم

سال نشر:۱۳۸۴

عنوان کتاب:توسعه اقتصادی با رویکرد منطقه ای،نهادی و تاریخی

مترجم:دکتر محمدرضا منجذب

ناشر:نور علم

سال نشر:۱۳۹۰

عنوان کتاب:توسعه اقتصادی

مترجم:دکتر محمدرضا منجذب

ناشر:آسیم

سال نشر:۱۳۸۹

عنوان کتاب:تحلیلی بر توسعه مالیاتی ایران(با رویکرد هزاره سوم)

مولف:دکتر محمدرضا منجذب

ناشر:فرهنگ شناسی

سال نشر:۱۳۹۲

عنوان کتاب:تجارت الکترونیکی کاربردی (با دید سازمانی)

مولف:دکتر محمد نصر اصفهانی-احسان رسولی نژاد-محب علی رهدار-راحله منتظر

ناشر:دانشگاه علوم اقتصادی

سال نشر:۱۳۸۹

عنوان کتاب:شناخت فرهنگ سازمانی و مدیریت بر آن

مولف:دکتر علیرضا احمدی-دکتر حسین علی احمدی-مهندس ناصر مالکی-

دکتر محمد نصر اصفهانی-دکتر علی ذبیحی

ناشر:تولید دانش

سال نشر:۱۳۸۳

عنوان کتاب:مراتب آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ناشر:الگوی پیشرفت

مولف:دکتر سید حسین ابطحی-دکتر محمد نصر اصفهانی - راحله منتظر

سال نشر:۱۳۹۵

عنوان کتاب:ابزارهای مشتقه (بررسی فقهی و اقتصادی)

مولف:دکتر غلامعلی معصومی نیا

ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

سال نشر:۱۳۸۷

عنوان کتاب:بانک در نظام مالی اسلامی (به زبان فرانسه)

مولف:دکتر علی طوسی

ناشر:انتشارات Harmattan فرانسه

سال نشر: ۲۰۱۰

عنوان کتاب:نرخ بهره در نظام مالی اسلامی (به زبان فرانسه)

مولف:دکتر علی طوسی

ناشر:انتشارات Harmattan فرانسه

سال نشر:۲۰۱۰

عنوان کتاب:اقتصاد اسلامی چیست؟ (به زبان فرانسه)

مولف:دکتر علی طوسی

ناشر:انتشارات البراق در پاریس

 

عنوان کتاب:مهدی(ع) در قرآن از دیدگاه مفسرین شیعه (به زبان انگلیسی)

مولف:دکتر علی طوسی

ناشر:انتشارات انصاریان در ایران

عنوان کتاب:تئوری اقتصاد خرد پیشرفته

مترجم:دکتر احمد عاملی-دکتر مهدی عسگری ده آبادی

ناشر:دانشگاه علوم اقتصادی

سال نشر:۱۳۹۱

عنوان کتاب:برداشتی از توزیع و رفاه(نظریه و مدلسازی)

مولف:دکتر احمد عاملی

ناشر:دانشگاه علوم اقتصادی

سال نشر:۱۳۹۲

عنوان کتاب:مبانی مدیریت در سازمانهای دانش محور در

دوره گذار با رویکرد کارایی اقتصادی و اخلاق حرفه ای

مولف:دکتر احمد عاملی

ناشر:دانشگاه علوم اقتصادی

سال نشر:۱۳۹۲

عنوان کتاب:اقتصاد غیر رسمی در ایران (اندازه و بررسی علل و آثار)
مولف: دکتر عباس خندان
ناشر:موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
سال نشر: ۱۳۹۸

عنوان کتاب:تامین مالی حمایت های اجتماعی
مترجم: دکتر عباس خندان
ناشر:موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
سال نشر: ۱۳۹۷

 


دفعات مشاهده: 19999 بار   |   دفعات چاپ: 2048 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کتب منتشر شده اساتید هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1396/7/1 | 

دفعات مشاهده: 17411 بار   |   دفعات چاپ: 1033 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر