ورود به پنل کاربری
پنجشنبه 14 اسفند 1399 ( OLD SITE )
دانشکده اقتصاد

اقتصاد نظری

 | تاریخ ارسال: 1395/12/2 | 
جدول دروس رشته اقتصاد نظری دروس اختصاصی اختیاری
ردیف دروس عمومی واحد پیش نیاز 24 اصول حسابداری 1 3 - 48 اقتصاد نفت و نیرو 3 47
1 معارف اسلامی 1 2 - 25 اصول حسابداری 2 3 24 49 آشنایی با نرم افزارهای اقتصادی 3 19
2 معارف اسلامی 2 2 1 26 اقتصاد خرد 1 4 14 50 بودجه 3 32
3 زبان خارجی عمومی 3 13 27 اقتصاد خرد 2 4 26 51 اقتصاد شهری 2 29و27
4 فارسی عمومی 3 - 28 اقتصاد کلان 1 4 26 52 اقتصاد منطقه ای 2 29و27
5 تربیت بدنی 1 1 - 29 اقتصاد کلان 2 4 28 53 پژوهش عملیاتی 3 22
6 تربیت بدنی 2 1 5 30 پول و بانکداری 3 29 54 حسابداری شرکتها 3 25
7 اخلاق و تربیت اسلامی 2 - 31 مبانی فقهی اقتصاد اسلام 3 29و27 55 اقتصاد کار و نیروی انسانی 3 27
8 تاریخ اسلام 2 - 32 اقتصاد بخش عمومی 1 3 29و27 56 اقتصاد رفاه 3 27
9 انقلاب اسلامی 2 - 33 نظام اقتصادی صدر اسلام 2 29و27 57 اقتصاد تعاون 2 37
10 متون اسلامی 2 - 34 نظامهای اقتصادی 3 33 58 اقتصاد کشورها با برنامه ریزی متمرکز 2 34
جمع واحد                                     20 35 تجارت بین الملل 3 29و27 59 مسائل اقتصادی کشورهای جهان سوم 3 37
دروس پیش دانشگاهی 36 مالیه بین الملل 3 35 60 حسابداری ملی 2 29
11 جمعیت و تنظیم خانواده 2 - 37 اقتصاد توسعه 3 29و27 61 احتمال و استنباط آماری 3 22
12 ریاضیات پیش دانشگاهی 4 - 38 اقتصاد ایران 3 37 62 ریاضیات 3 3 21و20
13 زبان پیش دانشگاهی 4 - جمع واحد                                                                  78 63 مدیریت مالی 1 3 25
14 کلیات علم اقتصاد 4 - دروس اختصاصی اجباری 64 اقتصاد صنعتی 3 29و27
جمع واحد                                     14 39 اقتصاد کشاورزی 3 27 65 اقتصاد حمل و نقل 1 3 27
دروس پایه و اصلی 40 اقتصاد مدیریت 3 27و22 66 اصول بیمه 3 19
15 زبان خارجه 1 تخصصی 2 3 41 اقتصاد بخش عمومی 2 3 32 67 بانکداری اسلامی 2 30
16 اصول سازمان و مدیریت 3 - 42 اقتصاد ریاضی 3 29و27و22 68 جمعیت شناسی عمومی 3 22
17 حقوق تجارت 3 - 43 اقتصاد سنجی 4 29و27و22 69 اقتصاد سنجی کاربردی 3 43
18 مبانی جامعه شناسی 3 - 44 تاریخ عقاید اقتصادی 3 29و27 70 موضوعات انتخابی در اقتصاد 1 * 3*1 29و27
19 ریاضیات 1 4 - 45 ارزیابی طرحهای اقتصادی 3 29و27 71 موضوعات انتخابی در اقتصاد 2 * 3*1 29و27
20 ریاضیات 2 4 19 46 برنامه ریزی اقتصادی 3 37 72 موضوعات انتخابی در اقتصاد 3 * 3*1 29و27
21 آمار 1 4 19 47 اقتصاد منابع 3 27 73 زبان خارجی 2 (تخصصی اقتصادی) 3 15
22 آمار 2 4 21و20 جمع واحد                                          28 74 جغرافیای اقتصادی ایران 2 -
23 روش تحقیق 3 22 جمع                                                                   9 واحد

در صورتیکه درصد پاسخهای درس ریاضی در آزمون سراسری بالاتر از حد نصاب های زیر باشد، دانشجو میتواند از گذراندن  عنوان درسی ریاضیات پیش دانشگاهی معاف گردد.
ریاضی گروه آزمایشی علوم انسانی 65% و بالاتر، گروه آزمایشی علوم تجربی50% و بالاتر و گروه ریاضی 40% و بالاتر


مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس

جدول ترمیک رشته اقتصاد نظری (کلیک کنید)

دفعات مشاهده: 17148 بار   |   دفعات چاپ: 734 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر