توصیف مختصر

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: علی تک روستا

 

مرتبه: مربی

سمت: مدیر گروه اقتصاد انرژی و منابع


برخی از دروس ارائه شده تاکنون

 

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری
علامه طباطبایی
تهران
ایران
2
کارشناسی ارشد
تربیت مدرس
تهران
ایران
3
کارشناسی
علامه طباطبایی
تهران
ایران
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
C2
B2
1
فرانسه
خوب
متوسط
1
عربی
خوب
متوسط
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
اقتصاد انرژی
2
اقتصاد نفت و گاز
3
اقتصاد محیط زیست
4
حقوق بین الملل نفت و گاز
5
حقوق قراردادهای نفت و گاز
6
خصوصی سازی و مقررات صنایع نفت و گاز
7
مالیه عمومی و مالیات
8
تاریخ و سیر اندیشه های اقتصادی
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
بررسی موانع و راهکار های اشتغال زنان در ایران
علی تک روستا
موسسه کار و تامین اجتماعی
موسسه کار و تامین اجتماعی
تکمیل شده
1388
2
بررسی توانمندی و شناسایی بستر لازم برای ایجاد بازار اوراق بهادار خارج از بورس (OTC) در ایران
علی تک روستا
پژوهشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
تکمیل شده
1386
3
آشنایی با مفاهیم پولی و ارزی
علی تک روستا
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
تکمیل شده
1386
دروس ترم جاری
061 - اقتصاد ایران - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
061 - اقتصاد ایران - روز: چهارشنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
873 - سیر اندیشه های اقتصادی : متفکرین اسلامی و غربی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
873 - سیر اندیشه های اقتصادی : متفکرین اسلامی و غربی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
873 - سیر اندیشه های اقتصادی : متفکرین اسلامی و غربی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
873 - سیر اندیشه های اقتصادی : متفکرین اسلامی و غربی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
876 - اقتصاد ایران(2) : سیاست هاو چالش های اقتصادی - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
876 - اقتصاد ایران(2) : سیاست هاو چالش های اقتصادی - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
876 - اقتصاد ایران(2) : سیاست هاو چالش های اقتصادی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
876 - اقتصاد ایران(2) : سیاست هاو چالش های اقتصادی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30