توصیف مختصر

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1395/12/08
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
برآورد تقاضای گاز طبیعی و پیش بینی برای افق 1404در بخش صنعت ایران
احمد عاملی, علی ناظمی, خدیجه مسعودی جوزچال, کاظم کاشفی
تکمیل شده
1394
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
اثرات سرریز تلاطم بین ارزهای بین المللی و قیمت های نفت (رهیافت مدل VAR-GARCH)
رویا نصیری لاهرودی
2
قیمت گذاری ، تعیین تولید و حجم تبلیغات زنجیره تامین رقابتی تامین کننده – تولید کننده با رویکرد تئوری بازی ها
ایدا محمدی
3
قیمت گذاری تعیین تولید و تبلیغات در زنجیره تامین دو سطحی تولید کننده - خرده فروشان با به کارگیری تئوری بازی ها
کتایون جعفری ملالی
4
قیمت گذاری بهینه برق به روش رمزی، هزینه یابی بلند مدت LRMC و بر اساس بهای تمام شده
اتنا احمدپورسامانی
5
مدل سازی تقاضای گاز طبیعی و برآورد انتشار آلاینده ها و دی اکسید کربن ناشی از آن ( مطالعه موردی بخش صنعت ایران 1390-1380
خدیجه مسعودی جوزچال
6
بررسی رابطه بین سیاست پولی بانک مرکزی ایران و شوک های نفتی
محی الدین مظفری
7
مسیر تولید بهینه نفت ایران تحت اثر قیمت بازار اوپک با استفاده از روش کنترل بهینه
سعید جنتی
8
ارزیابی فنی و اقتصادی تعویض کنتورهای برق با رویکرد داده کاوی از دیدگاه مدیریت مصرف ( به تفکیک زیر بخش های اقتصادی اجتماعی استان مرکزی
محمد آذر
9
بررسی رویکردهای مالی سیستم آب شهری تهران با روش پویایی شناسی سیستم
مسعود سیف
10
اعتبارسنجی مشتریان حقیقی بانک با استفاده از روش رگرسیون
آرزو چقائی