توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری منتشر شد لیست مجلات و نشریات نامعتبر و جعلی اسفند ماه 96

 | تاریخ ارسال: 1396/12/26 | 
به اطلاع پژوهشگران محترم دانشگاه می رساند، دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیات و فناوری ، آخرین سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی را همواره از طریق وبگاه خود به آدرسrppc.msrt.ir منتشر می کند.در خصوص این سیاهه ها توجه به نکات ذیل ضروری می باشد:
۱- با توجه به ماهیت متفاوت نشریات نامعتبر و جعلی، این دو گروه نشریات از یکدیگر تفکیک شده و در جدولهای جداگانهای قرار داده داده می شوند.
۲- نکتۀ قابل توجه دیگر، ضرورت توجه به آخرین سیاهۀ منتشر شدۀ این دفتر و لزوم ملاک قرار دادن آن برای شناسایی نشریات نامعتبر است. بنابراین، با انتشار هر
سیاهۀ جدید بر روی وبسایت این دفتر، سیاهههای قبلی از درجۀ اعتبار ساقط و سیاهۀ جدید بهطور کامل جایگزین آن شده و ملاک قرار میگیرد. به این ترتیب،
اعتبار نشریات باید با توجه به عناوین و تاریخهای درج شده در آخرین سیاهه، مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گیرند و از ملاک قرار دادن سیاهههای قدیمی
خودداری شود.
۳- با توجه به متفاوت بودن ماهیت نشریات جعلی، زمان ورود این نشریات به سیاهه مطرح نبوده و از این رو، در مقابل نشریات جعلی هیچ تاریخی که نشاندهندۀ زمان
ورود این نشریات به سیاهه باشد درج نشده است. لذا ضروری است تمامی مقالات منتشر شده در این نوع نشریات، نامعتبر محسوب شوند. با وجود این، در خصوص
ملاک عمل خواهد » دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی « سیاهۀ نشریات جعلی نیز باید تأکید شود که همواره آخرین سیاهۀ منتشر شده بر روی وبسایت
بود و هر سیاهۀ جدید، جایگزینی برای سیاهههای قبلی محسوب میشود.

جهت مشاهده لیست نشریات معتبر و جعلی کلیک نمایید.
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 4501 بار   |   دفعات چاپ: 427 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر