ورود به پنل کاربری
دکتر محمد صیادی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

 

جهت مشاهده رزومه لطفا کلیک نمایید.
بسمه تعالي
خلاصه سوابق  علمی و پژوهشی (CV):

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: محمد صيادي  
نام پدر: مرتضی
وضعیت تأهل: متأهل
ایمیل: m.sayadi@khu.ac.ir, oilgaseconomics@gmail.com


تخصص:
اقتصاد نفت و گاز، اقتصاد انرژی و منابع طبیعی
هیئت علمی:
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد انرژی و منابع، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران
سوابق تحصيلي:

معدل سال اخذ مدرک محل تحصیل رشته مقطع
18.70 1394 دانشگاه علامه طباطبائی اقتصاد نفت و گاز، بازارها و مالیه نفت و گاز دکتری
 
17 1388 دانشگاه اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی کارشناسی ارشد
17.04 1385 دانشگاه اصفهان اقتصاد گرایش صنعتی کارشناسی
 
 
سوابق علمي و پژوهشي:
 1. چاپ مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثرات سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)" ، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، 1394، چاپ شده.
 2. چاپ مقاله علمی و پژوهشی " چارچوب سیاست مالی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)" ، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، تابستان 1394، چاپ شده.
 3. چاپ مقاله علمی و پژوهشی "تکانه‌های تصادفی و مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا ( DSGE)"، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، تابستان 1395.
 4. چاپ مقاله علمی و پژوهشی " ارایه چارچوب سیاست مالی برای مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد (DSGE) "، فصلنامه پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی، بهار 1395.
 5. چاپ مقاله علمی و پژوهشی " اثر سرریز ریسک بین بازدهی قیمت در بازارهای اسپات و آتی‌های نفت خام" در فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد انرژی ایران، 1392، چاپ شده.
 6. چاپ مقاله علمی و پژوهشی "Stretching EU Frontiers toward East: The Consequences for Agriculture Trade Integration در فصلنامه علمي و پژوهشي IER دانشگاه تهران- شماره 13، چاپ شده.
 7. چاپ مقاله علمی و پژوهشی "Economic Growth and Stability in the Euro-Med Region; Concentration or Diversification در فصلنامه علمي و پژوهشي IER دانشگاه تهران- شماره 14 ، چاپ شده.
 8. چاپ مقاله علمی و پژوهشی " تعيين مزيت نسبي توليد كلزاي آبي در استان چهارمحال و بختياري" فصلنامه علمي و پژوهشي دانش و توسعه دانشگاه فردوسي ، 1390، چاپ شده.
 9. چاپ مقاله علمی و پژوهشی "بررسی وضعیت مؤلفه‌های اقتصاد فرهنگ در ایران؛ مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب و ارائه راهکار "، راهبرد اجتماعی فرهنگی، 1393، ش 13، چاپ شده.
 10. چاپ مقاله علمی و ترویجی " توسعه صنعت نفت و گاز شیل آمریکا و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن بر بازار جهانی انرژی"، اکتشاف و تولید، دیماه 1395.
 11. چاپ مقاله علمی و ترویجی "اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریم‌های بین‌المللی نفتی بر بخش انرژی ایران"، گزارش راهبردی مرکز تحقیقات استراتژیک، مهرماه 1391، ش 155.
 12. چاپ مقاله علمی و تخصصی "برآورد کارایی تکنیکی صنایع بخش عمومی و خصوصی کشور با استفاده از روش SFA"، فصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، 1391
 • كسب رتبه دوم آزمون ورودي دكتري دانشگاه فردوسي مشهد (كتبي و مصاحبه) در سال 1389
 • كسب رتبه سوم آزمون  ورودي دكتري دانشگاه اصفهان (كتبي و مصاحبه) در سال 1389
 • كسب رتبه سوم آزمون دكتري دانشگاه تربيت مدرس (كتبي و مصاحبه) در سال 1389
 • کسب رتبه چهارم در آزمون ورودی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران (كتبي و مصاحبه) در سال 1389
 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 
سوابق تدريس دانشگاهی:
 • تدریس درس تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در نفت و گاز در دانشگاه تهران، رشته مالی، نیمسال اول 96-95، مقطع کارشناسی ارشد.
 • تدریس درس اقتصاد منابع در دانشگاه خوارزمی، رشته اقتصاد انرژی، نیمسال دوم 96-95، مقطع کارشناسی ارشد.
 • تدریس درس عملیات بالادستی و پایین‌دستی در صنعت نفت و گاز، دانشگاه خوارزمی (علوم اقتصادی سابق)، دانشکده اقتصاد،‌ نیمسال اول 96-95،‌ مقطع کارشناسی ارشد.
 • تدریس درس اقتصاد نفت و نیرو در دانشگاه خوارزمی (علوم اقتصادی سابق)، دانشکده اقتصاد، نیمسال دوم 94-93
 • تدریس درس عملیات بالادستی و پایین‌دستی در صنعت نفت و گاز، دانشگاه خوارزمی (علوم اقتصادی سابق)، دانشکده اقتصاد،‌ نیمسال اول 95-94،‌ مقطع کارشناسی ارشد.
 • تدریس درس ارزیابی اقتصادی طرح‌ها در دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد، نیمسال اول 92-91
 • تدریس درس اقتصاد کلان در دانشگاه خوارزمی (علوم اقتصادی سابق)، دانشکده مدیریت، نیمسال دوم 95-94
 • تدریس درس اقتصاد خرد در دانشگاه خوارزمی (علوم اقتصادی سابق)، دانشکده مدیریت، نیمسال دوم 95-94
 • تدریس درس برنامه‌ریزی حمل و نقل در دانشگاه خوارزمی (علوم اقتصادی سابق)، دانشکده اقتصاد، نیمسال دوم 95-94
 • تدریس درس تجارت بین‌الملل در دانشگاه خوارزمی (علوم اقتصادی سابق)، دانشکده مدیریت، نیمسال اول 95-94
 • تدریس درس اقتصاد کلان در دانشگاه علامه طباطبائی تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری در نیمسال دوم 93-92
 • تدریس درس بازرگانی بین الملل در دانشگاه علامه طباطبائی تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری در نیمسال دوم 92-91
 • تدریس درس مالیه عمومی در دانشگاه خوارزمی (علوم اقتصادی سابق)، دانشکده مهندسی مالی، نیمسال اول 92-93
 • تدریس درس مالیه عمومی در دانشگاه خوارزمی (علوم اقتصادی سابق)، دانشکده مهندسی مالی، نیمسال دوم 91-92
 • تدریس درس ارزیابی اقتصادی طرح‌ها در دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد، نیمسال اول 92-91
 • تدریس درس مالیه عمومی در دانشگاه خوارزمی (علوم اقتصادی سابق)، دانشکده مهندسی مالی، نیمسال اول 92-91
 • تدریس درس زبان تخصصي در دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد، نیمسال اول 91-90
 • تدریس درس مبانی اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، نیمسال دوم 90-89
 • تدریس درس اقتصاد کلان در دانشگاه خوارزمی (علوم اقتصادی سابق)،  نیمسال دوم 90-89
 • تدريس دروس اقتصاد رياضي، اقتصاد بخش عمومي2، ماليه بين الملل، نظام­هاي اقتصادي، روش تحقيق و ارزيابي طرح­هاي اقتصادي در دانشگاه پيام نور واحد آباده فارس به صورت دو نيمسال در سال تحصيلي 88-89.
 
 
طرح­هاي پژوهشي انجام شده:
1- مجری طرح "بررسی و سنجش جامع ابعاد ریسک امنیت انرژی در ایران"، دانشگاه خوارزمی تهران
2- شرکت در طرح پژوهشي "بررسی پوشش هاي بيمه­اي در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي ایران" به عنوان همکار اصلي با همکاری مرکز تحقیقات اقتصاد ایران دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
3- شركت در طرح پژوهشي بررسي سرمايه‌گذاري در منطقه خاورميانه تا سال 2030 در صنعت گاز براي ارائه در مجمع بين‌المللي گاز طبيعي (IGU) به عنوان همكار اصلي.
4- شركت در طرح پژوهشي بررسي و برآورد ميزان عرضه و تقاضاي گاز طبيعي در منطقه خاورميانه تا سال 2030 براي ارائه در مجمع بين‌المللي گاز طبيعي (IGU) به عنوان همكار اصلي.
5- شرکت در طرح "چشم‌انداز تجارت گاز طبيعي منطقه خاورميانه در اشكال بين‌منطقه‌اي و جهاني در افق 2035 ميلادي" براي ارائه در مجمع بين‌المللي گاز طبيعي (IGU) به عنوان همكار اصلي.
6- شرکت در طرح "بررسي سهم انواع انرژي در سبد انرژي مصرفي كشورهاي خاورميانه در چشم‌انداز 2035" براي ارائه در مجمع بين‌المللي گاز طبيعي (IGU) به عنوان همكار اصلي.
7- شركت در طرح پژوهشي " بررسي مزيت­هاي رقابتي صنايع نساجي استان اصفهان و چگونگي ارتقاي سطح تكنولوژي آن­ها" به شماره قرارداد 104/23225 به عنوان همكار اصلي، با همكاري سازمان صنايع و معادن استان اصفهان.
8- شركت در طرح پژوهشي " توصیه‌های سیاستی برای تدوین الگوی توسعه مبتنی بر نفت در ایران"، مؤسسه آموزش و پژوهش‌های بازرگانی با مدیریت دکتر دانش جعفری، بعنوان همکار اصلی پروژه
9- همکار طرح پژوهشی " بررسي پتانسيل حرارتي سنگ مخزن تفتان به منظور تولید برق از انرژی زمین گرمایی، جنوب شرق ایران" ، وزارت نیرو، 1396

كنفرانس­هاي بين­المللي و داخلي:
 1. ارائه مقاله در اولین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن اقتصادی با عنوان " توسعه مبادله آب مجازی؛ راهکاری مؤثر در مدیریت بهینه منابع آبی کشور"، 3 و4 و می 2017 1395.
 2. شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس بین‌المللی چهارمین کنفرانس بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت، دانشگاه و صنعت با عنوان " کاهش شدت مصرف انرژی؛ الزامی راهبردی در ارتقای امنیت انرژی کشور"، آذرماه 1395.
 3. شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس ششمین کنفرانس انرژی و محیط زیست با عنوان "مبادله آب مجازی؛ راهکاری مؤثر در مدیریت بهینه منابع آبی کشور"، دیماه 1395.
 4. شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس ششمین کنفرانس انرژی و محیط زیست با عنوان "ذهنیت‌پردازی و مدیریت پنهان بازار انرژی؛ ابزاری برای تأمین امنیت انرژی غرب"، دیماه 1395.
 5. شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس همایش بین‌المللی بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز با عنوان " انتقال دانش و فناوری؛ ضرورتی راهبردی در قراردادهای جدید نفتی (IPC)"، شهریور 1395.
 6. شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس ششمین کنفرانس انرژی و محیط زیست با عنوان "ابعاد ژئواکونومیکی مدیریت انرژی منطقه خزر و امنیت انرژی ایران "، دیماه 1395.
 7. شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس بین‌المللی چهارمین کنفرانس بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت، دانشگاه و صنعت با عنوان " نقش و جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر در ارتقای امنیت انرژی کشور (تحلیل SWOT) "، آذرماه 1395.
 8. شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس همایش بین‌المللی بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز با عنوان " تولید صیانتی نفت؛ ضرورتی راهبردی در قراردادهای جدید نفتی (IPC)"، شهریور 1395.
 9. شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی با عنوان " الزامات راهبردی بخش بالادستی صنعت نفت کشور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی"، 1394
 10. شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی با عنوان " نقش و جایگاه صنعت پالایش در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی"، 1394
 11. شرکت و ارائه مقاله در اولین همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با عنوان " بررسی تطبیقی استراتژی‌های بهینه سرمایه‌گذاری صندوق‌های موفق ثروت ملی جهان و ارائه سیاست بهینه سرمایه‌گذاری برای صندوق توسعه ملی کشور"، 1392
 12. شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس ملی ثروت ملی و توسعه پایدار و ارائه مقاله "بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت بهینه دارایی صندوق‌های موفق ثروت ملی"، 1391
 13. شرکت و ارائه مقاله در دومین همایش فناوری نوین در پالایشگاه با عنوان «بررسی مسائل و ریسک‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت پالایشگاه‌های نفت و گاز»، اصفهان، 12 و 13 مهرماه 1390.
 14. شركت و ارائه مقاله در كنفرانس ملي " افزايش درآمدهاي ملي و ايجاد فرصت شغلي" و ارائه مقاله با عنوان " اثرات كوتاه مدت و بلندمدت مصرف نفت بر رشد اقتصادي ايران" با همكاري دكتر رحمان خوش اخلاق- 25 مهرماه 1387- اصفهان.
 15. شركت و ارائه مقاله در كنفرانس بين المللي "Iran-Italy Conference on Challenges and Prospects on Sustainable Development" با عنوان “Sustainable Agriculture Development” با همكاري دكتر حسين پبراسته- 17-18 دسامبر 2007- دانشگاه اصفهان.
 16. شركت و ارائه مقاله در كنفرانس بين المللي "International Conference on Social Science (ICSS)  " با عنوان Economic Diversification in Euro-Med Region” با همكاري دكتر حسين پبراسته- 21-24 آگوست 2008- -ازمير تركيه.
 17. شركت در كنفرانس بين المللي “East & West Asia Trade and Economic Relatives (APEF)” – 3- 5 نوامبر – دانشگاه اصفهان- به عنوان همكار پژوهشي كميته علمي

 
کارگاه‌های پژوهشی و علمی:
- برگزاری کارگاه آموزشی "مدیریت استراتژیک در صنعت نفت و گاز" سه روزه، به عنوان مدرس دوره، شرکت نفت و گاز پارس، منطقه عسلویه، تیرماه 1394
- شرکت در کارگاه آموزشی "آموزش نرم‌افزار DYNARE تحت برنامه Matlab" ، دو روزه، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی.
 
همکاری‌ها:
-  مدیر گروه مطالعات انرژی و محیط زیست در مؤسسه تدبیر اقتصاد -سال 1393 
- همکاری با بخش آموزش شرکت نفت و گاز پارس و برگزاری کارگاه آموزشی از سال 1393 تا تاکنون
- مشاور مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران از سال 1391 تا 1393
- همکاری با مرکز تحقیقات ITM اصفهان، از سال 1386 تا 1388
 
 
مقالات در جريان:
     - منافع اوپک و تحولات اخیر بازار جهانی نفت
- مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی: یک مدل تصحیح خطای برداری پانل برای کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز طبیعی (GECF)
     
تألیف‌ و ترجمه‌:
- تألیف کتاب " امنیت انرژی وآینده بازار جهانی انرژی با تأکید بر رفتار بازیگران اصلی بازار نفت"، مؤسسه تدبیر اقتصاد، در حال چاپ.، انتشارات تدبیر اقتصاد، چاپ شده
- تألیف کتاب "میادین مشترک نفت وگاز؛ چالشها،‌فرصتها و آینده پیش رو"، مؤسسه تدبیر اقتصاد، 1396، انتشارات تدبیر اقتصاد
- ترجمه کتاب " واکاوی سیاستهای ایالات متحده آمریکا در حوزه انرژی با تأکید بر تحولات اخیر صنعت شیل "، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1391، 
- تألیف کتاب "بررسی‌ ابعاد اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی و نیرو"، مؤسسه تدبیر اقتصاد، در حال چاپ، انتشارات تدبیر اقتصاد

 
گزارش‌های علمی  (بولتن) چاپ شده:
- بررسی صنعت بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی‌ها) در ایران (مرکز پژوهشهای مجلس)
- تأملی بر قرادادهای جدید نفتی کشور موسوم به IPC، (موسسه تدبیر اقتصادی)
- نفت و ملاحظات بودجه‌ای سال 1395 کشور، (موسسه تدبیر اقتصادی)
- بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌های بین‌المللی بر بخش انرژی ایران (موسسه تدبیر اقتصادی)
- الزامات راهبردی حوزه بالادستی صنعت نفت کشور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (موسسه تدبیر اقتصادی)
- بررسی ملاحظات مربوط به مبادلات منطقه‌ای برق در کشور، (موسسه تدبیر اقتصادی)
- گزارش «آیا احداث پالایشگاه های کوچک در ایران دارای اولویت است؟ » (موسسه تدبیر اقتصادی)
- گزارش «بررسی جایگاه اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت کشور» (موسسه تدبیر اقتصادی)
 - بررسی جایگاه بیمه در اقتصاد کشور (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران)
- بررسی وضعیت امنیت اقتصادی در کشور با تأکید بر استان تهران (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران)
 
 
پايان نامه کارشناسی ارشد:
انجام پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان " اندازه­گيري كارايي فني فعاليت­هاي عمراني شهري شيراز با استفاده از دو روش DEA و  SFA " با درجه عالي.
 
پایان نامه دکتری:
عنوان رساله: "بررسی اثرات سرمایه‌گذاری درآمد نفتی ایران بر متغیرهای  عملکرد اقتصاد کلان با استفاده از رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)"، دفاع شده با درجه عالي.
اساتید راهنما:  دکتر عباس شاکری، دکتر داوود دانش‌ جعفری
اساتید مشاور: دکتر تیمور محمدی،  دکتر جاوید بهرامی
 
مهارت‌ها:
- آشنایی و تسلط بر Comfar, MSP,، Matlab، Dynare، Stata، Eviews،
- دارا بودن نمره زبان 82 آزمون زبان MCHE
- دارا بودن گواهی شرکت در کارگاه آزموشی Dynare از  دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد سنجی 4 کارشناسی
هیچ درسی یافت نشد.