اطلاعیه ها
نکات مهم در خصوص امتحانات پایان ترم
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳
قابل توجه دانشجویان محترم
بورس تحصیلی کشور صربستان
شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
قابل توجه دانشجویان محترم
برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان برتر آموزشی
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان برتر آموزشی به مناسبت هفته سرآمد آموزشی 
کارگاه آشنایی با فرصت های شغلی حوزه مالی
یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲
انجمن علمی دانشکده اقتصاد برگزار می نماید
آرشیو
جلسات دفاع از رساله
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو خانم یگانه قاسمی
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو آرمان مهری
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو مبینا میرزایی
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو سعید سلگی
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو رسول محمدی
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو خانم نیلوفر آخرتی
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو علی نیک بخت
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو خانم سمیرا بصیری زاده
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو سمانه رستمی
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو گیتا یوسفی
اطلاعات بیشتر
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: 17-14 بهمن ۱۴۰2
انتخاب واحد با تاخیر: 20-18 بهمن 1402
شروع کلاسها: 21 بهمن ۱۴۰2
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 30-28 بهمن 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 14 فروردین لغایت 12 خرداد 1403
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 16 خرداد 1403
امتحانات: 22 خرداد لغایت 6 تیر 1403
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده: 25-22 اردیبهشت 1403
ارزشیابی نیمسال جاری: 29 اردیبهشت لغایت 7 خرداد 1403