اطلاعیه ها
کارگاه مهارت های مذاکرات تجاری بین المللی
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
دانشکده اقتصاد به مناسبت هفته پژوهش برگزار می نماید
کرسی علمی ترویجی نقد الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲
دانشکده اقتصاد به مناسبت هفته پژوهش برگزار می نماید
نشست علمی آسیب شناسی برنامه های توسعه در اقتصاد ایران
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲
دانشکده اقتصاد به مناسبت هفته پژوهش برگزار می نماید
دومین جلسه از سلسله جلسات:
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲
همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲
سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دانشگاه خوارزمی برگزار میکند
تغییر ساعت شروع کلاس های بعدازظهر در دانشکده اقتصاد
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲
قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده اقتصاد
تسلیت به سرکار خانم سعادت
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
آرشیو
جلسات دفاع از رساله
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو فرشید وجدانی
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو فرزانه مرادی
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو محمدحسین سعادت رمز
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو میلاد محمدخانی
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو محمدجواد بابری
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو محمد سعدی
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۲۱-۱۸ شهریور ۱۴۰۲
انتخاب واحد با تاخیر: ۲۴-۲۲ شهریور ۱۴۰۲
شروع کلاسها: ۱ مهر ۱۴۰۲
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 17-15 مهر 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 29 مهر لغایت 9 دی 1402
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 20 دی ۱۴۰2
امتحانات: 25 دی لغایت 9 بهمن ۱۴۰2
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند): 28-25 آذر ۱۴۰۲
ارزشیابی نیمسال جاری: 25 آذر لغایت 15 دی 1402