دانشکده اقتصاد- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو رضا نجفی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/17 | 
عنوان پایان نامه  : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات  بر رشد اقتصادی کشور هلند با رهیافت شبکه عصبی
رشته :  مهندسی صنایع -  سیستم های کلان اقتصادی  اجتماعی

استاد راهنما    سرکار خانم دکتر مرضیه خاکستری         
 استاد مشاور    جناب آقای دکتر    محسن  ابراهیمی       
استاد داور        جناب آقای دکتر  مجید افشاری راد   
نماینده تحصیلات تکمیلی    جناب آقای دکتر  وحید شقاقی شهری  

تاریخ دفاع  :       چهارشنبه    مورخ  ۲۰/۱۰/۱۴۰۲             ساعت  ۱۱

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده اقتصاد:
http://khu.ac.ir/find-50.27352.71076.fa.html
برگشت به اصل مطلب