دانشکده اقتصاد- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو فرشید وجدانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/29 | 
عنوان پایان نامه  :
تخمین تابع مصرف ایران به روش رگرسیون کوانتایل
 رشته :  مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی اجتماعی

استاد راهنما جناب آقای دکتر  محمد رضا  منجذب
استاد مشاور  جناب آقای  دکتر   حسین امیری       
استاد داور جناب آقای دکتر    عباس خندان       
نماینده تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر  سیاب ممی پور  

تاریخ دفاع  :  چهارشنبه   مورخ  ۲۹/۰۶/۱۴۰۲             ساعت  ۸

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده اقتصاد:
http://khu.ac.ir/find-50.27352.69725.fa.html
برگشت به اصل مطلب