دانشکده اقتصاد- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو فرزانه مرادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/29 | 
عنوان پایان نامه  :
 ارزیابی اثر  بازگشتی ناشی از افزایش کارایی انرژی بر انتشار گاز دی اکسید کربن: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی زیست  محیطی برای ایران

رشته :  اقتصاد انرژِی

استاد راهنما   جناب آقای دکتر  محمد صیادی    
استاد مشاور    جناب آقای  دکتر   حسین امیری        
استاد داور       جناب آقای دکتر    سیاب ممی پور        
نماینده تحصیلات تکمیلی    جناب آقای دکتر    مهدی قائمی اصل    

تاریخ دفاع  :        چهارشنبه   مورخ  ۲۹/۰۶/۱۴۰۲             ساعت  ۹

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده اقتصاد:
http://khu.ac.ir/find-50.27352.69724.fa.html
برگشت به اصل مطلب