دانشکده اقتصاد- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو میلاد محمدخانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 
عنوان پایان نامه  :
  بررسی تاثیر پدیده گذار انرژی بر قیمت مواد معدنی کلیدی با استفاده از مدل GVAR
رشته :  اقتصاد انرژِی

استاد راهنما   جناب آقای دکتر  محمد صیادی    
استاد مشاور    جناب آقای  دکتر   حسین امیری        
استاد داور       جناب آقای دکتر    سیاب ممی پور        
نماینده تحصیلات تکمیلی    جناب آقای دکتر    حبیب سهیلی احمدی     

تاریخ دفاع  :        چهارشنبه   مورخ  ۲۹/۰۶/۱۴۰۲             ساعت  ۱۰

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده اقتصاد:
http://khu.ac.ir/find-50.27352.69722.fa.html
برگشت به اصل مطلب