دانشکده اقتصاد- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو محمدجواد بابری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 
عنوان پایان نامه  :
   مطالعه امکان سنجی استخراج ارز دیجیتال با استفاده از نیروگاههای خورشیدی 
رشته :  اقتصاد انرژِی

استاد راهنما   جناب آقای دکتر  محمد حسین  کریم    
استاد مشاور    جناب آقای  دکتر   علی  ناظمی اشنی          
استاد داور       جناب آقای دکتر    محمد صیادی         
نماینده تحصیلات تکمیلی    جناب آقای دکتر    میثم  رافعی     

تاریخ دفاع  :        سه شنبه   مورخ  ۲۸/۰۶/۱۴۰۲             ساعت  ۱۶

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده اقتصاد:
http://khu.ac.ir/find-50.27352.69721.fa.html
برگشت به اصل مطلب