دانشکده اقتصاد- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو محمد سعدی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/27 | 
موضوع : بررسی و تبیین چالش های اجرایی رمزارزها

رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

استاد راهنما: ‏ ‏ دکتر غلامعلی معصومی نیا‏

استاد مشاور : دکتر وحید شقاقی شهری

استاد داور: دکتر مهدی قائمی اصل

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر حبیب سهیلی احمدی

روز دفاع: سه شنبه ۲۸  شهریور  ۱۴۰۲

ساعت دفاع: ۷
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده اقتصاد:
http://khu.ac.ir/find-50.27352.69701.fa.html
برگشت به اصل مطلب