دانشکده اقتصاد- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو سارینا زارع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/27 | 
موضوع : تاثیر اقتصاد دیجیتال بر تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی
رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی


استاد راهنما: ‏ دکتر وحید شقاقی شهری ‏ ‏
استاد مشاور : دکتر غلامعلی معصومی نیا‏
استاد داور: دکتر مهدی قائمی اصل
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمد نصر اصفهانی

روز دفاع: سه شنبه ۲۸  شهریور  ۱۴۰۲
ساعت دفاع: ۱۱

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده اقتصاد:
http://khu.ac.ir/find-50.27352.69696.fa.html
برگشت به اصل مطلب