دانشکده اقتصاد- اخبار و اطلاعیه های صفحه اصلی
فراخوان پذیـرش دانشجوی کارشناسی­ ارشد بدون آزمـون دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/10 | 
فراخوان پذیـرش دانشجوی کارشناسی­ ارشد بدون آزمـون دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده اقتصاد:
http://khu.ac.ir/find-50.22183.68471.fa.html
برگشت به اصل مطلب