دانشکده اقتصاد- اخبار و اطلاعیه های صفحه اصلی
کارگاه بین المللی ارزش آفرینی در کارآفرینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/2 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده اقتصاد:
http://khu.ac.ir/find-50.22183.68130.fa.html
برگشت به اصل مطلب