دانشکده اقتصاد- اخبار و اطلاعیه های صفحه اصلی
جلسه دفاع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/10 | 
جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان : سرریز نوسانات قیمت نفت،نرخ ارز و قیمت نقدی سکه روی بازده آتی سکه در افق های زمانی

دانشجو: پریسا گلپسندی

استاد داور: دکتر میثم رافعی
استاد راهنما: دکتر محمد صیادی
استاد مشاور دکتر سیاب ممی پور


زمان: چهارشنبه 13/06/98 راس ساعت 9صبح
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده اقتصاد:
http://khu.ac.ir/find-50.22183.55812.fa.html
برگشت به اصل مطلب