دانشکده اقتصاد- اخبار و اطلاعیه های صفحه اصلی
آخرین مهلت حذف اضطراری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/17 | 
اطلاعیه مهم:
به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که قصد حذف اضطراری دارند می رساند آخرین مهلت درخواست حذف اضطراری در ترم جاری 19 اردیبهشت ماه 97 می باشد. لذا دانشجویان می بایست تا تاریخ ذکر شده در خواست خود را از طریق سیستم آموزشس گلستان ثبت نمایند و تا حذف درس از کارشناس مربوطه خود پیگیری لازم را انجام دهند.
لازم به ذکر است دانشجو می بایست تعداد غیبت بیش از حد مجاز نداشته باشد و حداقل تعداد نفرات تشکیل کلاس رعایت شده باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده اقتصاد:
http://khu.ac.ir/find-50.22183.51800.fa.html
برگشت به اصل مطلب