دانشکده اقتصاد- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو فربد سلیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/27 | 
عنوان پایان نامه  :
 تصمیم گیری های قیمت گذاری و تبلیغات با رویکرد یادگیری تقویتی
 رشته :  مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی اجتماعی

استاد راهنما سرکار خانم  دکتر  مرضیه خاکستری
استاد مشاور جناب آقای  دکتر  میثم  رافعی         
استاد داور جناب آقای دکتر محسن ابراهیمی            
نماینده تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر سیاب ممی پور     

تاریخ دفاع  : سه شنبه  مورخ  ۲۸/۰۶/۱۴۰۲             ساعت  ۱۰

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده اقتصاد:
http://khu.ac.ir/find-50.27352.69694.fa.html
برگشت به اصل مطلب