دانشکده اقتصاد- اخبار و اطلاعیه های صفحه اصلی
کارگاه: الگوهای کاربردی در Python با تاکید بر مدلسازی اقتصادسنجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/27 | 


عنوان کارگاه: الگوهای کاربردی در Python با تاکید بر مدلسازی اقتصادسنجی (دوره اول: سطح مقدماتی)
 
تذکر:

• کارگاه به صورت مجازی در سامانه LMS دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

• برای دریافت گواهی مشارکت در کارگاه، ثبت نام کامل الزامی است.

لینک ثبت نام: https://workshop.khu.ac.ir/۷۵۴

لینک ورود به کارگاه مجازی: https://vc.khu.ac.ir/python-eco
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده اقتصاد:
http://khu.ac.ir/find-50.22183.68651.fa.html
برگشت به اصل مطلب