جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو علیرضا رفیعی

 | تاریخ ارسال: 1402/8/28 | 
عنوان پایان نامه  :
مدیریت ریسک در تونل های شهری مترو تهران با استفاده از رویکردهای تاپسیس و ویکور
رشته :   مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی اجتماعی  

استاد راهنما جناب آقای دکتر  مجید افشاری راد    
استاد مشاور جناب آقای  دکتر   میثم رافعی
استاد داور جناب آقای دکتر    عباس خندان         
نماینده تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر سیاب  ممی پور     

تاریخ دفاع  : سه شنبه    مورخ  ۳۰/۰۸/۱۴۰۲  ساعت  ۱۱:۳۰

 

دفعات مشاهده: 162 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو حسین سعادتی

 | تاریخ ارسال: 1402/8/13 | 
عنوان پایان نامه  : ارزیابی شاخص های اینترنت بانک به کمک روش های AHP و ماتریس آیزنهاور (مطالعه موردی بانک تجارت)  

رشته :  مهندسی صنایع -  سیستم های کلان اقتصادی  اجتماعی

استاد راهنما    جناب آقای دکتر مجید افشاری راد        
 استاد مشاور    جناب آقای دکتر    میثم رافعی      
استاد داور    جناب آقای دکتر  محمد رضا منجذب  
نماینده تحصیلات تکمیلی    جناب آقای دکتر  علی ناظمی اشنی

تاریخ دفاع  :       شنبه    مورخ  ۱۳/۰۸/۱۴۰۲             ساعت  ۱۵

 

دفعات مشاهده: 222 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو فرشید وجدانی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/29 | 
عنوان پایان نامه  :
تخمین تابع مصرف ایران به روش رگرسیون کوانتایل
 رشته :  مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی اجتماعی

استاد راهنما جناب آقای دکتر  محمد رضا  منجذب
استاد مشاور  جناب آقای  دکتر   حسین امیری       
استاد داور جناب آقای دکتر    عباس خندان       
نماینده تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر  سیاب ممی پور  

تاریخ دفاع  :  چهارشنبه   مورخ  ۲۹/۰۶/۱۴۰۲             ساعت  ۸

 

دفعات مشاهده: 547 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو فرزانه مرادی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/29 | 
عنوان پایان نامه  :
 ارزیابی اثر  بازگشتی ناشی از افزایش کارایی انرژی بر انتشار گاز دی اکسید کربن: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی زیست  محیطی برای ایران

رشته :  اقتصاد انرژِی

استاد راهنما   جناب آقای دکتر  محمد صیادی    
استاد مشاور    جناب آقای  دکتر   حسین امیری        
استاد داور       جناب آقای دکتر    سیاب ممی پور        
نماینده تحصیلات تکمیلی    جناب آقای دکتر    مهدی قائمی اصل    

تاریخ دفاع  :        چهارشنبه   مورخ  ۲۹/۰۶/۱۴۰۲             ساعت  ۹

 

دفعات مشاهده: 543 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو محمدحسین سعادت رمز

 | تاریخ ارسال: 1402/6/29 | 
عنوان پایان نامه  :
  بررسی تاثیرات نهاد تنظیم گری در بهبود سطح رضایت مشتریان؛ مطالعه موردی: مراکز تماس و ارتباط با مشتری
رشته :  مهندسی صنایع -  سیستم های کلان اقتصادی  اجتماعی

استاد راهنما    سرکار خانم دکتر مرضیه خاکستری       
 استاد مشاور    جناب آقای دکتر    حبیب سهیلی احمدی     
استاد داور        جناب آقای دکتر  میثم رافعی
نماینده تحصیلات تکمیلی    جناب آقای دکتر  مهدی قائمی اصل  

تاریخ دفاع  :        چهارشنبه   مورخ  ۲۹/۰۶/۱۴۰۲             ساعت  ۸

 

دفعات مشاهده: 498 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر