توصیف مختصر

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی :  محسن ابراهیمی

رتبه علمی :  دانشیار

سمت :  عضو هیات علمی


دروس ارائه شده

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
تهران
تهران
ایران
1367
2
کارشناسی ارشد
تهران
تهران
ایران
1369
3
دکتری
تهران
تهران
ایران
1377
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
سنجش ميزان حمايت از فعاليت پرورش ميگو در ايران
محسن ابراهیمی
جهاد کشاورزی
دفتر مطالعات جامع توسعه شيلات
تکمیل شده
1375
2
بررسی اقتصادی مزارع پرورش ماهی در ايران
محسن ابراهیمی
جهاد کشاورزی
دفتر مطالعات جامع توسعه شيلات
تکمیل شده
1381
3
هدفمند سازی يارانه برق در بخش خانگی
محسن ابراهیمی
وزارت نیرو
دفتر مطالعات اقتصادی
تکمیل شده
1382
4
بررسی وضعيت توزيع درآمد در استان همدان
نادر مهرگان - محسن ابراهیمی
-سازمان مديريت و برنامه ريزی استان همدان
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل شده
1384
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی عوامل موثر بر شدت انرژی در ایران با لحاظ شکست ساختاری
میلاد بنی مشهدی علی
2
بررسی تاثیر پویای متغیر های کلان اقتصادی بر قیمت مسکن در شهر تهران. (روش ARDL غیر خطی)
حامد حمزه علی
3
تاثیر قیمت انرژی در بخش صنعت بر تجارت دو جانبه ایران با شرکای عمده تجاری
محمدجواد فاضل
4
بررسی تاثیرگذاری سود توزیع نشده بر بازده آتی سهم شرکت های بورس اوراق بهادار به تفکیک شرکت های اهرمی و سرمایه ای
مهسا فامیلی
5
ارائه یک مدل چند هدفه برای مسئله مکانیابی چند دوره‌ای در یک زنجیره تأمین سه سطحی با رویکرد برنامه‌ریزی تصادفی و تجدید پذیر
سمیه مختاری میرکلائی
6
طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره‌ تامین در شرکت فرایند صنعتی پویا چوب:با رویکرد تلفیق مدل اسکور، کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
صبورا هادوی
7
توسعه مدل بهینه سازی دو هدفه برای موجودی تحت کنترل فروشنده
مائده خلیل ارجمندی
8
توسعه مدل سیستم توزیع کالاهای فساد پذیر همراه با عدم قطعیت
شبنم ضیائی شیرکلائی
9
بررسی تاثیر قیمت نفت و نا اطمینانی آن بر تراز تجاری کشورهای منتخب صادر و وارد کننده نفت
شیدا کردجزی
10
بررسی اثر سیاست قیمت گذاری زمان - مصرف برمنحنی تغییرات بار شبکه برق و تخمین تابع تقاضای برق در کشور ایران
سولماز اختیاری شکرآبادی
11
مدل سازی و برنامه ریزی زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت با رویکرد پویایی سیستم ، مطالعه موردی شرکت صنایع گلدیران
سحر سلطانعلی زاده
12
مکان یابی تسهیلات رقابتی با رویکرد عدم قطعیت در ریسک اختلال
میلاد یزدی
13
طراحی مدل یکپارچه سه مرحله ای سنجش رضایت مشتریان در بیمه های عمر (مطالعه موردی بیمه سامان )
فایزه صادقی
14
بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
سوگند سبقتی
15
بررسی تاثیر توسعه مالی بر نقدینگی بازار سهام در ایران
محیا کردامیر
16
بررسی تاثیر سرمایه انسانی و نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو منا
نیلوفر سیگاری
17
وفور منابع طبیعی و توسعه مالی درایران
سمیه حسینی
18
انتخاب استراتژی های موثر در گردشگری خلاق خوراک با رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاری(AMP )
علی عاشوری چهارده
19
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی در ایران رویکرد NARDL
سیدفرهاد موحدی
20
بررسی تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر تورم دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه
سمیرا خاتم
21
بررسی رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط رونق و رکود گروهی از صنایع منتخب
زهرا شیردل
22
تاثیر افزایش مصرف گاز طبیعی بر انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای منتخب
رضا شرفی چیه
23
بررسی تاثیر امنیت انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده انرژی
حنیف درویش
24
تاثیر تحریم های اقتصادی بر اقتصاد رسمی وغیر رسمی ایران
زهرا خادم زاده یگانه
25
تاثیر فقر انرژی بر آموزش و بهداشت در افغانستان
زمان وحدت
26
تأثیر سیاست پولی بر رشد اقتصادی با تأکید بر کانال وام دهی سیستم بانکی در ایران
مهدی لطفی
27
ظرفیت های سواحل مکران و تاثیر آن بر توسعه و رفاه اجتماعی منطقه مکران
مجید راعی دهقی
28
بررسی عوامل تاثیرگذار بر ارزش املاک مسکونی با تاکید بر موقعیت مکانی و ویژگی های فیزیکی املاک در چهار منطقه شهر تهران
مرتضی کاظمی
29
بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط در ایران
الهه سلیمانی
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
داور فصلنامه علمی - پژوهشی فصلنامه تحقیقات اقتصادی
از سال 1393 تا کنون
2
داور فصلنامه پژوهش ها و سیاستهای اقتصادی
از سال 1392 تا کنون
3
داور فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی
از سال 1392 تا کنون
4
داور مجله سیاست های پولی و مالی
از سال 1393 تا کنون
دروس ترم جاری
051 - اقتصاد خرد - روز: دوشنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
051 - اقتصاد خرد - روز: شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
081 - مسایل اقتصادی زمین - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
862 - اقتصاد خرد(2) - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
862 - اقتصاد خرد(2) - روز: شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
862 - اقتصاد خرد(2) - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
862 - اقتصاد خرد(2) - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
880 - اقتصاد بخش عمومی (1) - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
881 - اقتصاد بخش عمومی (2) - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
865 - اقتصاد خرد(3) - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
865 - اقتصاد خرد(3) - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
861 - اقتصاد خرد(1) - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
861 - اقتصاد خرد(1) - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30