ورود به پنل کاربری
دکتر محمدرضا منجذب
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

نام ونام خانوادگی: محمدرضا منجذب
رتبه علمی: دانشیار 
سمت: مدیر گروه اقتصاد امور عمومی