توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
BA
Punjab University
Chanigar
India
1361
2
MA
HP University
Simla
India
1363
3
PhD
JMI
N.Delhi
India
1367
4
PhD. Dissertatation
JNU
, N.DElhi
India
1368
5
دکتری تخصصی
1395/12/08
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
عالی
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
سیاست گذاری اقتصادی دولت (بخش عمومی ) در شرایط عدم اطمینان
1371
2
امنیت غذایی و ریسک تغذیه
1395
3
اقتصاد سیاسی توسعه
1363
4
اقتصاد نفتی
1365
5
اقتصاد رفتاری
1396
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
طرح جامع تدوین مالیات های زیست محیطی
مرتضی اسدی
سازمان محیط زیست
تهران
تکمیل شده
1387
2
مزیت های نسبی پوشاک
مرتضی اسدی
موسسه پژوهش های بازرگانی
تکمیل شده
1375
3
امنیت غذایی در کشور های با منابع غنی
Gerardo Otero, Morteza Asadi
دانشگاه SFU.canada
Vancouver
تکمیل شده
2018
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی اثر مصرف برق و رشداقتصادی غ مورد مطالعه کشورهای منتخب خاورمیانه
منا اخوندزاده
2
بررسی اثر چرخه انتخابات ریاست جمهوری بر تورم در ایران
محمد ناطق
3
طراحی سیستم جمع آوری هزینه های کیفیت و تخصیص استراتژی های کاهش هزینه ها با رویکرد ..... ( مطالعه موردی شرکت مهندسی وساخت لوکوموتیو مپنا)
اسما موسوی
4
بررسی تاثیر دموکراتیزاسیون در روند شکل گیری رانت منابع از دیدگاه نهادگرایی
سیدوحید دولت آبادی حامدی
5
بررسی اثر میزان اطلاعات در رفتار سرمایه گذاران بورس
رضا کمانگر
6
پایان نامه
ابراهیم سوری
7
رتبه بندی معیارهای عقلانیت اقتصادی در رفتار مصرف کنندگان محصولات صنایع غذایی در شهر تهران
کوروش لطفی