توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1395/12/08
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تحلیل و ارزیابی فقهی اقتصادی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
غلامعلی معصومی نیا
تکمیل شده
1395
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تحلیل تطبیقی ریسک در بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف
علی نجفی
2
روش شناسایی گروه هدف در پرداخت یارانه های نقدی از نظر اقتصاد اسلامی
سعید حیدری کبریتی
3
بررسی تأثیر کانال اعتبارات بانکی بر ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن و خدمات در اقتصاد ایران با تأکید بر نقش عقود مشارکتی و مبادله ای منتخب
علی اصغر زارع کردیانی
4
ارزیابی بخش تجارت خارجی اقتصاد مقاومتی در دوره برنامه پنجم توسعه
مهناز امینی داران
5
مطالعه تطبیقی سلامت و فساد بازارهای مالی در اسلام و سرمایه داری
مرضیه پهلوان
6
استخراج شاخص های استقلال اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در ایران
سیده زهرا حسینی
7
بررسی بهره وری نیروی کار از دیدگاه اقتصاد اسلامی
فرزانه احمدی
8
درآمدی بر مطالعه نظام سازی و نهادسازی الگوی معیشت مبتنی بر بیع در جمهوری اسلامی ایران
علی زارعی
9
بررسی ابعاد فقهی و عملیاتی تبدیل دارایی های ثابت بانکی به اوراق بهادار
حسین کمانکش
10
تامین مالی پروژه های ناتمام دولتی از طریق مشارکت عمومی خصوصی
میکاییل فردایی
11
مطالعه تطبیقی سیاست های موثر در مبارزه با فقر و سیاست های اقتصادی حضرت علی (ع)
سعید رستم پناه
12
ارزیابی مطالعات جاری در مالی اسلامی در حوزه ی مقاصد الشریعه
خضر شریفی
13
بررسی تاثیر عوامل نهادی بر توسعه کارآفرینی ، بررسی تطبیقی نگرش اندیشمندان اقتصاد اسلامی ، اقتصاد نوکلاسیک و اقتصاد نهادگرا
امیر ادیب زاده
14
بررسی الزامات پیاده سازی خدمات داخلی پرداخت با بروز رسانی الگوی بانکداری متمرکز( Core Banking ) مبتنی بر بلاکچین
الهام مرادی
15
موانع تولید بنگاه های صنعتی استان کرمانشاه و ارائه راه حل با رویکرد اقتصاد مقاومتی
فهیمه قاسمی
16
ارائه چارچوب مقررات گذاری در سیستم های مالی غیرمتمرکز مبتنی بر زنجیره بلوکی عمومی
فاطمه علی حسینی
17
ئتل
فاطمه ربیعیان پور
18
موانع ذهنی و عینی توسعه اقتصادی ایران در دوره زمانی 1397-1357 رهیافت تاریخی - تطبیقی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
مرتضی صابری
19
بررسی تطبیقی تاثیر اشتغال زنان بر رفاه خانواده در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی
سمیه رشیدیان
20
بررسی تطبیقی تاثیر نهادها در اقتصاد از منظر مکتب اقتصادگرا و اقتصاد اسلامی با تاکید بر نهاد دولت
مرجان غلامی
21
آسیب شناسی عملکرد کارگزاری ها و سبدگردان ها با معیار های بازار سرمایه اسلامی و راه های برطرف کردن آن ها
محمدرضا برگی
22
میزان انطباق طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با سیاستهای ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی
فاطمه ربیعیان پور
23
بررسی مقایسه ای نرخ سود تسهیلات بانک های خصوصی و دولتی در دولت های احمدی نژاد و روحانی با توجه به فرآیند خصوصی سازی بانک ها در ایران
ندا حلمی
24
تاثیر روش های تامین مالی کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران طی برنامه های اول تا ششم توسعه ( 1368-1399)
سمیرا رشیدی
25
بررسی توسعه بازار بدهی و دور نمای آن در اقتصاد ایران
زهرا سپیدبر
26
بررسی موانع و مشکلات تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا در فرابورس ایران و ارائه راهکار جدید
علی مناقبی نوائی
27
بررسی راهکارهای مدیریت نقدینگی در راستای کنترل بازارهای موازی و تقویت تولید: با روش طراحی و تاسیس نه عدم مغایرت
علی کریمی
28
مقایسه روش های مختلف حل مشکل تامین مالی طرح های نیمه تمام
محسن یزدی
29
شناسایی ابعاد و مولفه های عدالت اقتصادی از منظر اسلامی در ایران
علیرضا عباس پور
30
اثرات شوک‌های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصاد با تاکید بر کسری بودجه و تورم و بررسی فقهی این سیاست‌ها
زهرا قربانی
دروس ترم جاری
424 - مالی اسلامی (1) - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
590 - احکام اقتصادی اسلام - روز: دو شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
716 - مدیریت ریسک با مبانی اسلامی - روز: دو شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
424 - مالی اسلامی (1) - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
590 - احکام اقتصادی اسلام - روز: دو شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
424 - مالی اسلامی (1) - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
716 - مدیریت ریسک با مبانی اسلامی - روز: دو شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
424 - مالی اسلامی (1) - روز: سه شنبه - از ساعت 09:00 تا 11:00
424 - مالی اسلامی (1) - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
425 - مالی اسلامی 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
598 - روش شناسی علم اقتصاد - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
590 - احکام اقتصادی اسلام - روز: دو شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
874 - آشنایی با فقه اقتصادی - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
874 - آشنایی با فقه اقتصادی - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
874 - آشنایی با فقه اقتصادی - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
874 - آشنایی با فقه اقتصادی - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
874 - آشنایی با فقه اقتصادی - روز: دو شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
874 - آشنایی با فقه اقتصادی - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00