ورود به پنل کاربری
توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1394/12/05
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
پایان نامه و سمینار
مریم طالبی
2
تأثیر مالیات‌های اسلامی بر سرمایه‌گذاری در استان‌های کشور
هادی کریمی منجرموئی
3
نقش اقتصاد دانش بنیان در تقویت درون زایی اقتصاد ایران
شیوا علیزاده
4
تعیین نرخ ارز مطلوب مقاوم سازی اقتصاد ایران
آمنه السادات کوچکی محمدپور
5
بررسی تاثیر فساد اقتصادی بر روی نابرابری درآمدی( در کشورهای آسیای جنوب غربی)
دولت وفاداری
6
بررسی عملکرد بانک ها ی توسعه ای بر تقویت درون زایی اقتصاد ایران
ساناز شهرکی
7
رتبه بندی بانک های کشور بر اساس مولفه های اقتصاد مقاومتی
الناز نوری
8
بررسی اثرات درون زایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران ( در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی)
مریم روشن معز
9
بررسی مقایسه ای عملکرد بانک های دولتی و خصوصی از منظر اثربخشی نظام بانکی در ایران ( با استفاده از شاخص ترکیبی )
عقیل ذوالفقاری
10
تاثیر موسسات مالی و اعتباری بر درون زایی اقتصاد ایران ( از منظر اقتصاد مقاومتی)
عاطفه شریفی جزه
11
اثرات فساد مالی بر تاب آوری اقتصاد ایران
محبوبه برقی
12
آسیب شناسی ساختاری سیستم نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور و ارائه راهکارها جهت اصلاح سیستم
مینا ولی نژادلاجیمی
13
بررسی حکمرانی خوب در اسلام و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی
سحر احدی فرد
14
بررسی راهبردها و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
شیرین محققی
15
آسیب شناسی اقتصاد ایران در جهت پیشتازی در تحقق اقتصاد دانش بنیان ( بند دوم سیاستهای اقتصاد مقاومتی ) و ارائه راهبردهای سیاستی
شیما شاهوردی
16
بررسی اثرات مقایسه ای متقارن و نامتقارن شوکهای نفتی بر ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعت در ایران
زهرا وحیدی
17
بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان در رشد اقتصادی ایران
الهام السادات کیا
18
پیش بینی وضعیت اشتغال صنعتی کشور با بهره گیری از شاخص های آینده نگر ترکیبی
مریم اصفهانی
19
تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر برون نگری اقتصاد ایران
مهسا برناکی
20
روابط متقابل نابرابری و بحران اقتصادی 2008
فرزانه کرمیان
21
سنجش تاب آوری بخش مالی اقتصاد ایران طی دوره 1396-1386
هاجر عرب
22
سنجش رفاه اجتماعی در ایران و مقایسه با کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی ( با رویکرد رفاه اجتماعی در اسلام)
فریبا یزدانی
23
سنجش تاب آوری در بخش تجارت خارجی ایران طی برنامه های پنج ساله توسعه ( برونگرایی از منظر اقتصاد مقاومتی)
مریم مومن بیگی
24
اندازه گیری درون زایی اقتصاد ایران طی دوره 96-85
میلاد لنگری
25
طراحی الگوریتم عملیاتی انتشار اوراق مشارکت با مقابلیت تبدیل مشروط با بهره گیری از فناوری DLT
فاطمه محمدطهرانی
26
تاثیر تسهیلات تکلیفی بر خلق نقدینگی در سیستم بانکی
میلاد حاتمی سلوکلویی
27
بررسی میزان شدت تحریم‌ها بر بخش تجارت خارجی ایران (مطالعه ایران با شرکای تجاری منطقه‌ای)
محمد محمدی
28
جریان شناسی اقتصاد سیاسی دولت های بعد از انقلاب اسلامی ایران
صالح ذوالفقاری
29
بررسی اثرات سیستم بانکی بر وضعیت توزیع درآمد دراقتصاد ایران (مطالعه موردی بانک های خصوصی و دولتی)
نسرین قاسمی
30
مقایسه ی تاثیر سلامت بانکی بر سوداوری بانکها به تفکیک خصوصی و دولتی (1388-1398)
مریم احمدی
31
سنجش تاب آوری نظام بانکی کشور در سالهای اخیر و شاخص سازی برای این سنجش طی دوره 1395-1385
معصومه کروبی
32
ارزیابی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی از منظر تحقق اهداف کلان قانون اساسی
سعیده حسن پورانزابی
دروس ترم جاری
701 - اقتصاد خرد - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
701 - اقتصاد خرد - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
599 - عقاید اقتصادی متفکرین مسلمان - روز: چهار شنبه - از ساعت 12:00 تا 14:00
412 - اقتصاد خرد - روز: چهار شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
877 - اقتصاد ایران (3) برنامه ریزی و بودجه - روز: سه شنبه - از ساعت 12:00 تا 14:00
- - روز: - از ساعت تا