ورود به پنل کاربری
دکتر سیاب ممی پور
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی :  سیاب ممی پور

رتبه علمی :  استادیار

سمت :  معاون پژوهشی دانشکده