ورود به پنل کاربری
چهارشنبه 13 اسفند 1399 ( OLD SITE )
دانشکده اقتصاد

مقالات چاپ شده توسط دانشجویان دانشکده اقتصاد در نشریات معتبر داخلی و خارجی

 | تاریخ ارسال: 1397/9/3 | 
مقاله­ های چاپ شده دانشجویان دانشکده اقتصاد در نشریات معتبر داخلی و خارجی (1396-1393)
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود رشته تحصیلی عنوان مقاله عنوان مجله اعتبار مجله ملاحظات
1 بهنام نجف زاده 92 مهندسی سیستم­ها
(گرایش انرژی)
سنجش عملکرد زیست­محیطی شرکت­های برق منطقه­ای ایران فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران علمی پژوهشی
Q1
عضویت در بنیاد ملی نخبگان در سال 1396
2 ارزیابی کارایی زیست­محیطی شرکت­های برق منطقه­ای: مقایسه مدل­های شعاعی و غیرشعاعی فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد علمی پژوهشی
3 The Analysis of Real Exchange Rate Volatility and Stock Exchange Return with Panel-GARCH Approach Iranian Economic Review علمی-پژوهشی Scopus
4 بررسی عوامل موثر بر کارایی زیست­محیطی صنعت برق ایران: رهیافت تحلیل پوششی داده­ها و داده­های ترکیبی فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی علمی پژوهشی
Q2
5 ارزیابی سه بخشی کارآیی زیست محیطی صنعت برق ایران- رهیافت تحلیل پوششی داده های شبکه ای مجله تحقیقات اقتصادی علمی پژوهشی
Q1
6 شادی خلیل مقدم 91 مهندسی سیستم­ها
(گرایش انرژی)
مدلسازی توزیع بار همزمان اقتصادی و زیست محیطی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اپسیلون فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی علمی پژوهشی
Q2
دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
7 شادی خلیل مقدم
آناهیتا فرسایی
91 مهندسی سیستم­ها
(گرایش انرژی)
Estimating Market Power by Introducing New Lerner Index in Iranian Electricity Market Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy ISI
8 Trade-off Curves and Elasticity Analysis in Multi Fuel Options System and Combined Problem International Journal of Energy, Economic and Policy ISC
9 آناهیتا فرسایی 91 مهندسی سیستم­ها
(گرایش انرژی)
محاسبه تعادل رقابتی در حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی علمی پژوهشی
Q4
10 سید حسین موسوی 91 مهندسی سیستم­ها
(گرایش انرژی)
Nash equilibrium strategy in the deregulated power industry and comparing its lost welfare with Iran wholesale electricity market Journal of Industrial Engineering International Scopus
Q3
11 Using and comparing metaheuristic algorithms for optimizing bidding strategy viewpoint of profit maximization of generators Journal of Industrial Engineering International Scopus
Q3
12 مهدی مشایخی 90 مهندسی سیستم­ها
(گرایش انرژی)
Competitiveness assessment of Iran's restructured electricity market Energy Economics ISI
Q1
Ph.D Student at  Ohio state university
 
 
 
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود رشته تحصیلی عنوان مقاله عنوان مجله اعتبار مجله ملاحظات
13 فرشته واعظی 92 مهندسی سیستم­ها
(گرایش اقتصادی)
Non-Linear Relationships Among Oil Price, Gold Price and Stock Market Returns in Iran: A Multivariate Regime-Switching Approach Iranian Journal of Economic Studies علمی پژوهشی
ISC
دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت
14 سمیه رشیدیان 90 اقتصاد اسلامی

نگرش اسلام به رفاه اقتصادی

نشریه معرفت اقتصاد اسلامی علمی-پژوهشی
 Q2
دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
15 مهشید سپاهی 92 مهندسی سیستم­ها
(گرایش برنامه‌‌ ریزی)
Analysis of the Behavior of Amateur and Professional Investors’ Impact on the Formation of Bubbles in Tehran Stock Market Iranian Economic Review علمی- پژوهشی
Scopus
16 مریم ربیعی 91 مهندسی سیستم­ها
(گرایش انرژی)
ارزیابی قدرت بازار در بازار برق ایران با تاکید بر شرایط نیروگاهها در شبکه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی علمی پژوهشی
Q2
 
17 محسن محمودی 89 مهندسی سیستم­ها
(گرایش اقتصادی)
اندازه دولت و تورم در کشورهای در حال توسعه رهیافت پانل دیتا فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی علمی پژوهشی
Q2
18 مهسا جلالی 93 مهندسی سیستم­ها
(گرایش تحقیق در عملیات)
بررسی سرریز تلاطم بین شاخص­های قیمت حامل­های انرژی و گروه­های منتخب  کالاها و خدمات مصرفی
( با استفاده از مدل VAR-BEKK GARCH)
فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران علمی پژوهشی
ISC
19 ریحانه اژدر
شیما نوری
92 مهندسی سیستم­ها
(گرایش حمل و نقل)
بررسی تاثیر تغییرات نرخ کرایه ها بر تغییر رفتار مسافران در مترو تهران فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی علمی پژوهشی
Q2
20 سهیلا محمدیان 91 مهندسی سیستم ها
(گرایش انرژی)
تحلیل تغییرات مصرف انرژی و شدت انرژی مبتنی بر تجزیه عوامل در زیر بخش های صنعت در ایران فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی علمی پژوهشی
Q4
21 مرضیه زینالی 91 مهندسی سیستم­ها
(گرایش اقتصادی)
بررسی و محاسبه همسایگی انحصار نیروگاهها و رابطه آن با اعمال قدرت انحصاری در بازار برق ایران فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد علمی پژوهشی
ISC
22 سروش حاجی ابولی 90 مهندسی سیستم­ها
(گرایش انرژی)
برآورد مصرف بهینه برق خانگی به روش مقایسه ای فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی علمی پژوهشی
Q2
23 سمیه نجفی 92 مهندسی سیستم­ها
(گرایش اقتصادی)
بررسی و شناسایی فرصت­های صادراتی بالقوه و بالفعل محصولات با فناوری پیشرفته در ایران فصلنامه مجلس و راهبرد  
علمی پژوهشی
Q2
24 هانیه غفوری بارجین 92 مهندسی سیستم­ها
(گرایش حمل و نقل)
بررسی تاثیر قیمت سوخت بر تقاضای حمل و نقل جاده­ای: رهیافت پارمتر متغیر در طول زمان و الگوریتم کالمن-فیلتر فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد علمی پژوهشی
ISC
 
 
 
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود رشته تحصیلی عنوان مقاله عنوان مجله اعتبار مجله ملاحظات
25 صغری جعفری 93 مهندسی سیستم­ها
(گرایش تحقیق در عملیات)
عوامل موثر بر فشار بازار ارز در ایران: در چارچوب الگوی مارکوف-سویچینگ با احتمال انتقال متغیر مجله تحقیقات اقتصادی علمی پژوهشی
Q1
26 عاطفه رضایی 93 مهندسی سیستم­ها
(گرایش حمل و نقل )
رشد اقتصادی و توسعه بازار کار ناحیه‌ای در استان‌های ایران: قانون اوکان در مفهوم فضایی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی علمی پژوهشی
Q1
27 زیبا ساسانیان 93 مهندسی سیستم­ها
(گرایش تحقیق در عملیات)
بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگویNARDL پژوهش های اقتصاد پولی و مالی علمی پژوهشی
Q2
28 عاطفه فعلی 93 مهندسی سیستم­ها
(گرایش تحقیق در عملیات)
بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بازار بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تجزیه واریانس پژوهش های اقتصاد پولی و مالی علمی پژوهشی
Q2
29 فهیمه عبدی 93 مهندسی سیستم­ها
(گرایش حمل و نقل )
بررسی اثرات سرریز فضایی گردشگری بر رشد اقتصادی استان‌های ایران: در چارچوب تحلیل همگرایی فضایی بتا برنامه ریزی و توسعه گردشگری علمی پژوهشی
Q1
30 محسن کشاورز 90 اقتصاد اسلامی بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران  پس از انقلاب اسلامی مطالعات قتصاد اسلامی علمی پژوهشی
Q1
31 شیوا علیزاده 93 اقتصاد اسلامی

آثار اقتصاد دانش‌بنیان بر درون‌زایی اقتصاد ایران (در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)

دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران علمی-پژوهشی
 Q2
32 رضا جوانمرد 93 اقتصاد اسلامی Impact of Economic Transparency on Economic Growth in the Middle East countries International Journal of Business and Development Studies علمی-پژوهشی
 Q3
33 محبوبه پیرداده بیرانوند 93 اقتصاد اسلامی تاثیر ابزارهای سیاست­ پولی بر رکود تورمی در دوره زمانی 1355-1394 (مطالعه موردی ایران) فصلنامه اقتصاد کاربردی علمی-پژوهشی
 Q2
34 فاطمه لشجوده 93 اقتصاد اسلامی برآورد رانت در صنعت خودروسازی با استفاده از روش MIMIC (مورد ایران) فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی علمی-پژوهشی
 Q2
35 شیوا قربان­زاده 89 اقتصاد اسلامی

برآورد اثر سرمایه دینی روی مصرف کالاها و خدمات ضروری و تجملی در جامعه شهری ایران

فصلنامه اقتصاد اسلامی علمی-پژوهشی
 Q2
36 اعظم محمودی 91 اقتصاد اسلامی

اوراق استصناع و تامین مالی خرد در مناطق محروم

نشریه معرفت اقتصاد اسلامی علمی-پژوهشی
 Q2
37 سید ابراهیم موسوی 90 مهندسی سیستم­ها
( گرایش اقتصادی )
مالیات بر عملکرد شرکت نفت و کارآیی سازمان امور مالیاتی کشور
(رویکرد تحلیل پوششی داده ها)
پژوهشنامه مالیات علمی پژوهشی
Q2


همچنین دانشجویان محترمی که موفق به چاپ یا پذیرش مقاله خود در مجلات و نشریات معتبر شده اند خواهشمند است جهت درج در فهرست بالا مستندات مقاله خود را به ایمیل معاونت پژوهشی دانشکده به نشانی khu.ecores@gmail.com ارسال نمایند.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 5526 بار   |   دفعات چاپ: 671 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر