ورود به پنل کاربری

پایان نامه های دفاع شده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۷ | 

نام خانوادگی و نام

عنوان

تاریخ دفاع

استاد راهنما

چرم گر مصطفی

بررسی سرریز نوسانات بین بازارهای طلا ، ارز وسهام درمقیاس های زمانی مختلف با استفاده از تبدیل موجک و مدل دایبولد وییلماز

1396.06.27

سیاب ممی پور

نوری منیره

بررسی اثر تغییر قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت

1396.02.31

علی ناظمی

مظفری محی الدین

بررسی رابطه بین سیاست پولی بانک مرکزی ایران و شوک های نفتی

1396.03.30

احمد عاملی

انصاری ابوذر

انتخاب بهینه میانگین متحرک پویا در بازار آتی های نفت خام ، با رویکرد الگوریتم ژنتیک

1396.06.29

علی ناظمی

فروغی زینب

تاثیر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش انرژی ایران

1396.06.29

محمد رضا منجذب

گودرزی سمانه

برآورد میزان مطلوب مصرف انرژی در ایران به روش مقایسه ای

1396.06.28

محمد رضا منجذب

مقدسی الهام

بررسی پوششهای تورمی دراقتصاد ایران در افق های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت رهیافت NARDL

1396.06.29

سیاب ممی پور

ابراهیمی زهرا

تخمین سطح مطلوب انتشاردی اکسیدکربن درایران

1396.06.27

محمد رضا منجذب

حمیدی امیرعلی

ارزیابی اقتصادی آب شیرین کن های ثابت و شناور در سواحل مکران با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

1396.06.12

محمدحسین کریم

شیخ تاجیان ساناز

مدل سازی مسئله مسیریابی - موجودی ال ان جی در شرایط عدم قطعیت

1396.06.29

علی ناظمی

پیامی شبستری بیتا

تعیین اندازه انباشته بهینه سفارش در مسئله دوهدفه مدیریت موجودی توسط فروشنده براساس مدل موجودی مقدار اقتصادی تولید درحالت غیر قطعی

1396.06.26

مرضیه خاکستری ، حمیدرضا پسندیده

رضایی سارا

ارائه مدل ترکیبی کنترل موجودی با مدل انتخاب تامین کننده سبز در شرایط عدم قطعیت

1396.06.26

مرضیه خاکستری

صادقی فایزه

طراحی مدل یکپارچه سه مرحله ای سنجش رضایت مشتریان در بیمه های عمر (مطالعه موردی بیمه سامان )

1396.07.16

محسن ابراهیمی

کریمی هراتمه فائزه

طراحی شبکه زنجیره تامین خون درشرایط بحران با رویکرد عدم قطعیت در زمان سفر

1396.07.01

مجید فشاری ، ابوالفضل میرزازاده

یزدی میلاد

مکان یابی تسهیلات رقابتی با رویکرد عدم قطعیت در ریسک اختلال

1396.06.21

محسن ابراهیمی

رستمی محمد

بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی به بخش های دولتی و غیر دولتی بر مطالبات غیر جاری در سیستم بانکداری بدون ربا در ایران

1396.02.18

مهدی قائمی اصل

پاک زهرا

بررسی و مقایسه نظری مجموعه مقررات بال 2 و بال3 و تطبیق و آثار آن بر بانکداری اسلامی و بانکداری کلاسیک

1395.11.30

علی طوسی

شریفی جزه عاطفه

تاثیر موسسات مالی و اعتباری بر درون زایی اقتصاد ایران ( از منظر اقتصاد مقاومتی)

1396.06.25

وحید شقاقی شهری

برقی محبوبه

اثرات فساد مالی بر تاب آوری اقتصاد ایران

1396.06.25

وحید شقاقی شهری

ذوالفقاری عقیل

بررسی مقایسه ای عملکرد بانک های دولتی و خصوصی از منظر اثربخشی نظام بانکی در ایران ( با استفاده از شاخص ترکیبی )

1396.03.21

وحید شقاقی شهری

نوری الناز

رتبه بندی بانک های کشور بر اساس مولفه های اقتصاد مقاومتی

1396.06.25

وحید شقاقی شهری

احمدی فاطمه

بررسی عبور قیمت نفت بر نرخ ارز در ایران ( با استفاده از الگوی NARDL )

1396.06.29

مرضیه خاکستری

لطفی زاده ژاد یاسمن

توسعه مدل مکان یابی هاب حمل و نقل مسافر تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا ( مطالعه موردی شبکه ریل ایران)

1396.02.31

مرضیه خاکستری ، عباس محمود آبادی

جلالوندی سحر

بررسی ارتباط متقابل بین جامعه ، اقتصاد و محیط زیست در ایران ( با استفاده از مدل (pca- var)

1396.06.28

سیاب ممی پور

سلطانعلی زاده سحر

مدل سازی و برنامه ریزی زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت با رویکرد پویایی سیستم ، مطالعه موردی شرکت صنایع گلدیران

1396.06.26

محسن ابراهیمی ، ابوالفضل میرزازاده

مرادی سپهر

بررسی عوامل تاثیر گذار بر مالکیت وسیله نقلیه در شهر تهران

1396.06.28

مجید فشاری

رصافچی مجتبی

بررسی اقتصادی اثرات ناشی از اجرای طرح هوشمند سازی تقاطع ها در بهبود شرایط و روان سازی شبکه معابر شهر اصفهان

1396.06.28

مجید فشاری

نعمتی کمایی مصطفی

تاثیر طرح قیمت گذاری معابر بر تفکیک وسیله نقلیه با استفاده از روش لوجیت چندگانه : مطالعه موردی شهر تهران

1396.03.28

مجید فشاری

نظری ارمغان

بررسی اثرات نامتقارن قیمت حامل های انرژی بر انتشار آلاینده کربن دی اکسید

1396.03.03

سیاب ممی پور

نقاش زینب

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی سیستم های حمل و نقل همگانی

1396.04.17

مجید فشاری

سرتیپ کرده ده زهره

توسعه مدل مکان یابی وطراحی شبکه درامور امداد رسانی جاده ای (مطالعه موردی شمال غرب ایران )

1396.02.31

مرضیه خاکستری

اکبری فاطمه

ارزیابی سیاست‌های کاهش مصرف انرژی و انتشار CO2 حمل‌ونقل شهری با رویکرد سیستم‌دینامیک

1396.06.14

علی ناظمی

ابراهیمی سجاد

شناسایی و تحلیل توانمندسازی های زنجیره پایدار با استفاده از رویکرد تلفیقی مدل سازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه ای گروهی فازی( مطالعه موردی شرکت نیلپر)

1396.02.13

مرضیه خاکستری

شکوری نیلوفر

بررسی اثر متقابل سیاست های پولی ومالی در ایران (رویکرد نظریه بازی ها )

1396.06.27

مجید فشاری

صادقی علیرضا

مهندسی ارزش در یک پروژه تولید سینمایی با مطالعه موردی فیلم سینمایی ( مزار شریف )

1396.06.29

مجید فشاری

میرزایی عسگرانی امین

آزمون توهم پولی بر تابع مصرف در ایران

1396.06.27

محمد رضا منجذب

شاطرقربانعلی اصفهانی علیرضا

آزمون اثر توهم پولی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

1396.06.28

محمد رضا منجذب

شه نیایی محبوبه

تصمیم گیری در مورد رویکرد ایران در بازار گاز با استفاده از نظریه بازی در شرایط تحریم

1396.06.27

مرضیه خاکستری

حمزه علی حامد

بررسی تاثیر پویای متغیر های کلان اقتصادی بر قیمت مسکن در شهر تهران. (روش ARDL غیر خطی)

1396.06.27

محسن ابراهیمی

اختیاری شکرابادی سولماز

بررسی اثر سیاست قیمت گذاری زمان - مصرف برمنحنی تغییرات بار شبکه برق و تخمین تابع تقاضای برق در کشور ایران

1396.06.28

محسن ابراهیمی

وارطانیان ماکاری الین

برآورد تابع تقاضای بهینه انرژی های تجدید پذیر در ایران در مقایسه با سایر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه

1395.12.22

محمد رضا منجذب

کردجزی شیدا

بررسی تاثیر قیمت نفت و نا اطمینانی آن بر تراز تجاری کشورهای منتخب صادر و وارد کننده نفت

1396.06.26

محسن ابراهیمی

میرخشتی سیدامیرحمزه

شناسایی ، مدیریت وارزیابی هزینه ریسک های پروژه های انرژی بادی

1396.02.24

مجید فشاری

جنتی سعید

مسیر تولید بهینه نفت ایران تحت اثر قیمت بازار اوپک با استفاده از روش کنترل بهینه

1396.06.22

احمد عاملی

اذر محمد

ارزیابی فنی و اقتصادی تعویض کنتورهای برق با رویکرد داده کاوی از دیدگاه مدیریت مصرف ( به تفکیک زیر بخش های اقتصادی اجتماعی استان مرکزی

1396.06.22

احمد عاملی

کریمی واحد عبدالمجید

مقایسه اثرشاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر صادرات غیرنفتی کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته

1396.06.19

مجید فشاری

استیری صدیقه

بررسی اثر صنایع کوچک و متوسط روی تولید ناخالص داخلی در چارچوب اقتصاد مقاومتی در دوره زمانی 1383-1392 (مطالعه موردی ایران)

1396.06.27

حسین امیری

شریف حمیده

بررسی اثرات تسهیلات اعطایی بر روی اشتغال و رشد اقتصادی به تفکیک بخشی طی دوره 1376 تا 1393

1396.01.21

حسین امیری

جوانمرد رضا

چگونگی تاثیر شفاف سازی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی دوره 1382-1394 (با رویکرد اسلامی)

1396.02.19

علی طوسی

ایزدی پرویز

اثر تبعیض اقتصادی از منظر اسلام بر توسعه انسانی در استان های ایران

1396.02.26

مهدی قائمی اصل

بنیادی محمد

بررسی تاثیر ارزش افزوده موسسات پولی و مالی بر بازار سهام در ایران

1396.02.12

مهدی قائمی اصل

روشن معز مریم

بررسی اثرات درون زایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران ( در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی)

1396.03.01

وحید شقاقی شهری

شاهوردی شیما

آسیب شناسی اقتصاد ایران در جهت پیشتازی در تحقق اقتصاد دانش بنیان ( بند دوم سیاستهای اقتصاد مقاومتی ) و ارائه راهبردهای سیاستی

1396.06.25

وحید شقاقی شهری

 

 


دفعات مشاهده: 3024 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر