ورود به پنل کاربری

معرفی رشته مهندسی سیستمها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۱/۶ | 

مشخصات رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی- اجتماعی

 

‌  مهندسی سیستم ‌ های اقتصادی _ اجتماعی

 

مقدمه:

رشته ‌ های جدید آموزشی با توجه به ابعاد مختلف مسائلی که باید به حل آنها بپردازند اطلاعات مورد نیاز را از چند رشته می ‌ گیرند و یافتن بهترین راحل ‌ ها را برای مسئله مد نظر قرار می ‌ دهند. این رشته ها بدلیل حرکت از مسئله و در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن و پیش بردن جهت ‌ دار علوم _ بخصوص در سطوح بالای آموزش و پژوهش _ در سال ‌ های اخیر اهمیت ویژه ‌ ای یافته ‌ اند. یکی از این رشته ‌ ها رشته مهندسی سیستم ‌ های اقتصادی _ اجتماعی است که در آن سیستم ‌ های مورد نیاز جامعه مورد مطالعه و طراحی قرار می ‌ گیرند.

 

هدف دوره :

رشته مهندسی سیستم ‌ های اقتصادی _ اجتماعی به تعلیم و تحقیق در زمینه برنامه ‌ ریزی و طرح سیستمهای مختلف مورد نیاز جامعه می ‌ پردازد. این سیستمها عموماً در ابعاد مختلف منطقه، یا کشور مطرح می ‌ شوند. سیستمهای حمل و نقل _آبرسانی و فاضلاب _ ارتباطات _ انتقال و توزیع کالاها _ تامین و توزیع انرژی _ خدمات آموزشی یا بهداشتی از اینگونه ‌ اند. در کلیه این سیستم ‌ ها هر یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک سیستم از اهمیت ویژه ‌ ای برخودار است. مهندسی سیستم ‌ های اقتصادی_ اجتماعی به مطالعه، مدل ‌ سازی و تجزیه و تحلیل علمی این ‌ گونه سیستم ‌ ها می ‌ پردازد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آنها و همچنین با توجه به نیازها، اولویت ‌ ها و امکانات جامعه بهترین سیستم را طرح می ‌ نماید.

 

طول دوره و شکل نظام:

طول دوره بر اساس آیین نامه حداکثر 3 سال می ‌ باشد. برنامه درسی 4 نیمسال تحصیلی تنظیم و برنامه ‌ ریزی می ‌ شود و طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل بوده و مدت تدریس هر واحد نظری 17 ساعت عملی 34 ساعت است.

 

واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی این دوره 32 واحد درسی به شرح زیر می ‌ باشد:

دروس اجباری : 12 واحد

دروس اختیاری : 12 واحد

پایان نامه و روش تحقیق : 8 واحد

توضیح بیشتر در بند 6 (برنامه آموزشی ) آمده است.

 

نقش و توانایی:

فازغ ‌ التحصیلان این دوره قادر به انجام فعالیت ‌ های زیر خواهند بود:

• انجام امور برنامه ‌ ریزی دردو اتر مختلف برنامه ‌ ریزی سازمان برنامه و بودجه استان ‌ ها.

4-2- انجام امور برنامه ‌ ریزی در وزارتخانه ‌ ها و ادارات کل استان ‌ ها (با توجه به گرایش انتخابی)

• تدریس در موسسات آموزش عالی برای تربیت متخصصان برنامه ‌ ریزی درسطوح کاردانی و کارشناسی (با توجه به ضوابط استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ‌ ها و گذراندن دروس مربوط به تعلیم و تربیت)

 

ضرورت و اهمیت:

با توجه به موارد زیر ضرورت و اهمیت تشکیل این دوره به منظور تربیت کارشناسان ارشد متخصص در مهندسی سسیستم ‌ های اقتصادی _ اجتماعی روشن می ‌ شود:

• سیستم ‌ های بزرگ عموماً بدلیل پیچیده بودن و داشتن ابعاد مختلف و تاثیر عوامل متعدد در عملکرد آنها، باید با استفاده از روش ‌ های علمی دقیق برنامه ‌ ریزی شوند تا از کارائی لازم برخوردار و در رفع نیازهای جامعه توانا باشند.

• تهیه و اجرای نظام جامع برنامه ‌ ریزی، بدون وجود متخصص در این زمینه عملی نیست.

• برنامه ‌ ریزی در هر بخش ابعاد مختلفی دارد و نمی ‌ توان برنامه ‌ ریزی در یک بخش را مستقل از بخش ‌ های دیگر انجام داد. برنامه ‌ ریزی سیستم ‌ های اقتصادی _ اجتماعی با توجه به تعریف آن می ‌ تواند قسمتی از این مسئله را حل کند.


 

 

برنامه آموزشی:

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم ‌ های اقتصادی _ اجتماعی شامل موارد زیر است:

الف- دروس جبرانی

ردیف

نام درس

واحد

1

2

3

تحقیق در عملیات1

آمار مهندسی

اقتصاد عمومی1

3

3

3

گذراندن دروس جبرانی برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی این دروس را نگذرانده اند اجباری است.

 

ب- دروس اصلی شامل دروس زیر:

ردیف

نام درس

واحد

1

2

3

برنامه ‌ ریزی ریاضی

اقتصاد سنجی

اقتصاد خرد پیشرفته1

3

3

3

 

بعلاوه یک درس از دروس زیر

ردیف

نام درس

واحد

1

2

3

4

شبیه ‌ سازی کامپیوتری

اقتصاد کلان پیشرفته

سیستم ‌ های دینامیکی

کامپیوتر و مدیریت داده ‌ ها و اطلاعات

3

3

3

3

 

ج - دروس تخصصی

دانشجویان با توافق اساتید راهنما تعداد 12 واحد از چهار دسته دروس زیر را به عنوان دروس تخصصی انتخاب خواهند کرد.

 

دسته اول: دروس تخصصی گرایش برنامه ‌ ریزی حمل و نقل

ردیف

نام درس

واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

برنامه ‌ ریزی حمل و نقل

تحلیل سیستم ‌ های حمل و نقل

مدل ‌ های زمانبندی

تحلیل تقاضای حمل و نقل

مهندسی ترافیک

ارزیابی پروژه ‌ های حمل و نقل

حمل و نقل همگانی

تجزیه و تحلیل شبکه ‌ های حمل و نقل

فرآیندهای احتمالی

تئوری تصمیم ‌ گیری

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

دسته دوم : دروس تخصصی گرایش برنامه ‌ ریزی سیستم ‌ های اقتصادی

ردیف

نام درس

ارزش واحدی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

اقتصاد کلان پیشرفته 2

اقتصاد خرد پیشرفته 2

توسعه و رشد

مالیه عمومی

اقتصاد بخش عمومی

برنامه ‌ ریزی فرهنگی اجتماعی

جمعیت شناسی

برنامه ‌ ریزی استراتژیک

اقتصاد سنجی 2

پول و بانک

اقتصاد بین الملل

تاریخ عقاید اقتصادی

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

دسته سوم: تخصصی گرایش برنامه ‌ ریزی سیستم ‌ های انرژی

ردیف

نام درس

واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

سیستم ‌ های انرژی1: مبانی اقتصاد انرژی و سیستم عرصه انرژی

سیستم ‌ های انرژی2: روش ‌ های برنامه ریزی و مدل ‌ های انرژی

انرژی و محیط زیست

تکنولوژی انرژی

پیش بینی و آنالیز سری ‌ های زمانی

اقتصاد کلان پیشرفته

کنترل بهینه

بهینه سازی مدل ‌ های غیر خطی

اقتصاد منابع پایان پذیر

برنامه ‌ ریزی توسعه سیستم برق

قابلیت اطمینان در شبکه برق

قیمت گذاری انرژی

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

دسته چهارم: دروس تخصصی گرایش تحقیق درعملیات

ردیف

نام درس

واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

برنامه ‌ ریزی خطی پیشرفته

بهینه سازی مدل ‌ های غیر خطی

برنامه ‌ ریزی پویا

فرآیندهای احتمالی

سیستم ‌ های صف

تئوری تصمیم ‌ گیری

برنامه ‌ ریزی متغیرهای صحیح و تئوری شبکه ‌ ها

تئوری و کاربرد پایایی

پیش بینی و آنالیز سری ‌ های زمانی

مدل ‌ های زمانبندی SCHEDULING MODELS

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

تحقیق:

برنامه تحقیقاتی این رشته مطابق مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد بشرح زیر است:

ردیف

نام درس

واحد

1

2

پایان نامه و سمینار

روش تحقیق

6

2

 

بطور خلاصه برنامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی _ اجتماعی بشرح زیر است:

 

ردیف

نام

واحد

1

2

3

دروس اصلی

دروس تخصصی

پایان نامه و روش تحقیق

12

12

8

 

 

.

 


دفعات مشاهده: 3883 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر