ورود به پنل کاربری
محسن ابراهیمی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی :  محسن ابراهیمی

رتبه علمی :  دانشیار

سمت :  رییس دانشکده

 

تحصیلات :

  - کارشناسی اقتصاد ،  دانشگاه تهران  ،  1367

  - کارشناسی ارشد اقتصاد ، دانشگاه تهران  ،  1369

  - دکتری اقتصاد ، دانشگاه تهران  ،  1377

 

پایان نامه :

-  دوره کارشناسی ارشد :  "بررسی مبانی نظری بهره برداری از منابع طبیعی کشور"

- دوره دکتری :  " نرخ واقعی ارز ، سیاست پولی ، ثبات تولید و قیمت در ایران"

 

تدریس :

- دوره کارشناسی : اقتصاد خرد ، پول و بانکداری ، مالیه بین الملل ، اقتصاد منابع ، اقتصاد بخش عمومی

- دوره کارشناسی ارشد : اقتصاد نفت و انرژی ، اقتصاد خرد ، اقتصاد ریاضی

- دوره دکتری : اقتصاد خرد پیشرفته 1و2

 

سوابق اجرايي :

 

1- کارشناس معاونت امور اقتصاد و دارايي- سالهای 1367-1368

2- کارشناس معاونت امور انرژی وزارت نيرو- سالهای 1371-1373

3- کارشناس دفتر مطالعات جامع توسعه شيلات ايران- سالهای 1370-1380

4- کارشناس دفتر مطالعات اقتصادی وزارت نيرو-1382

5- مدير گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سينا -1385-1387

6- معاون مدیر گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا- فروردین 1390 تاکنون

7- عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران- بهمن 1391 تاکنون

8- معاون آموزشی دانشگاه علوم اقتصادی – بهمن 1393 تا 16 فروردین 1394         

9- رييس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی – ارديبهشت 1394 تاکنون    

10- رییس هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران- اردبیهشت 1394 تاکنون

مقالات و کتب

الف ) کتاب

● سوری علی ، ابراهيمی محسن ؛ " اقتصاد منابع طبيعی و محيط زیست " ، انتشارات نورعلم ،  چاپ پنجم ۵ ، 1389

 

ب) مقاله های علمی – پژوهشی

1- کميجانی اکبر، ابراهيمی محسن ؛ "هدف گذاری نرخ واقعی ارز و ثبات اقتصادی ايران" - مجله علمی،پژوهشی تحقيقات اقتصادی ، شماره 56-تابستان 1379-صفحات 81-55

2- ابراهيمی محسن، سوری علی ؛ "زيان ناشی از نااطمينانی درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت صندوق ذخيره ارزی"- مجله علمی،پژوهشی مفيد(نامه اقتصادی)- سال يازدهم-شماره 48 –تير 1384-صفحات 43-54

3- ابراهيمی محسن، سوری علی ؛ "رابطه بين تورم و نااطمينانی تورم در ايران" - مجله علمی،پژوهشی دانش و توسعه" شماره 18-نيمه اول1385 –صفحات 126-111

4- ابراهيمی محسن،قنبری عليرضا ؛ "مديريت ريسک نوسانات قيمت نفت در ايران"- مجله علمی،پژوهشی نامه مفيد-سال دوازدهم-شماره 57 –دی 1385- صفحات 162-139

5- مرادپور مهدی، ابراهيمی محسن ، عباسيون وحيد ؛ "بررسی تاثير عدم اطمينان نرخ ارز واقعی بر سرمايه گذاری بخش خصوصی"-فصلنامه پژوهشهای اقتصادی  ايران- شماره 35-تابستان 1387 –صفحات 159-176

6- ابراهیمی محسن، سالاریان محمد و حاجی میرزایی سید محمد علی ؛ "بررسی مکانیسم­های اثرگذاری درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي كشورهاي صادركننده­ي نفت از ديدگاه بلاي منابع طبيعي"- فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد انرژی-سال پنجم-شماره 16 –بهار 1388-صفحات156-131

7- ابراهيمی محسن، قنبری عليرضا ؛ "پوشش ريسک درآمدهای نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ايران" - مجله علمی،پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی-سال نهم-شماره سوم-پاييز1388-صفحات173-204

8- ابراهيمي محسن،زريني ابراهيم،حاجي ميرزايي سيد محمد علي ؛ "نوسانات قيمت نفت و تاثير آن بر متغيرهاي كلان اقتصاد ايران" سیاست های اقتصادی 78،ج6،ش1،(1389)،89-106

9- ابراهیمی محسن ، محمد سالاریان ؛ "بررسي پدیده نفرین منابع طبیعی در كشورهاي صادركننده نفت و تأثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن"- فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد مقداري(بررسيهاي اقتصادي سابق)-دوره ششم-سال اول-بهار 1388-شماره مسلسل 20-صفحات 100-77

10- سوری علی، ابراهیمی محسن، حسینی دوست احسان؛ "رابطه بهره وري و دستمزد با تاكيد بر تحصيلات نيروي كار(مطالعه موردي صنعت ايران)"- مجله علمي پ‍ژوهشي پژوهشنامه اقتصادي-سال دهم،شماره سوم ،پاييز 1389-شماره مسلسل 38-صفحات329-311

11- ابراهيمي محسن،محمدخانی سمانه،حاجی میرزایی سیدمحمدعلی؛ "تخمین الگوی عرضه نفت خام ایران" - مجله علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی-سال هشتم-شماره 29-تابستان 1390-صفحات137-113

12- سوری علی، ابراهيمی محسن،سالاریان محمد؛ "نااطمينانی مخارج مصرفی دولت و رشد اقتصادی در ايران" - مجله علمی،پژوهشی پژوهشنامه علوم انسانی و اقتصادي-سال ششم-شماره 11-نیمه اول سال 1390-صفحات124-107

13- محسن ابراهیمی،محمود آل مراد؛ "پیش بینی تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل ایران در افق 1404 با استفاده از مدل ARIMA" فصلنامه علمی پژوهشی شریف-زمستان 1390-صفحات 72-67

14- محسن ابراهیمی،نوشین شکری؛ "بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام با تاکید بر نقش سیاست پولی" - فصلنامه علمی پژوهشی مدلسازی اقتصادی-سال 1390-شماره 1چاپ13-صفحات 45-23

15- محسن ابراهیمی،لارتی حمیدرض؛ "تاثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان تولید در ایران" – فصلنامه علمی پزوهشی پژوهشنامه اقتصادی  -سال دوازدهم-شماره 46-پاییز 1391-صفحات 26-1

16- محسن ابراهیمی،محمود آل مراد؛ "توسعه بازار مالی و مصرف انرژی در کشورهای "D8 – مجله علمی و پژوهشی فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی –سال بیستم،شماره 61،بهار 1391،صفحات 159-174

17- ابراهيمي محسن ،دهقاني هاني؛ "بررسي تغييرات رفاهي ناشي از افزايش قيمت برق در خانوارهاي شهري" - مجله علمي پژوهشي  رفاه اجتماعي-سال دوازدهم-شماره 46-پاییز 1391-ص 373-397

18- ابراهیمی محسن،شکری نوشین؛ "بررسی اثرات نا متقارن تکانه ی نفت بر شاخص قیمت سهام"- فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران-سال اول،شماره2،تابستان 1391-صفحات143-115

19- محسن ابراهیمی،احمد میدری،مجید حاجی؛ "تأثیر فرایند حل و فصل دعاوی قضایی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8" فصلنامه پژوهش ها و سیاستهای اقتصادی-سال بیست و یکم، شماره 65 ، بهار 1392 ، صفحات 60-33

20- مهدی مرادپور اولادی،محسن ابراهیمی،معصومه ترکمان احمدی؛ " توسعه بازارهای مالی و تقاضای انرژی در ایران طی سالهای 1386-1359" - فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی-سال دوم-شماره 5،زمستان 1391-صفحات 209-187

21- محسن ابراهیمی، علی‌اکبر قلی‌زاده، امیرحسین علی‌پور؛ "مؤلفه‌‌‌هاي مؤثر در تحصيلات بيش‌از‌اندازه و بازدة آن در ايران" - مجله تحقیقات اقتصادی/دوره ی 48،شماره ی 4،سال 92/صفحات 42-23

22- محسن ابراهیمی، عزت‌الله عباسیان، محمد مزرعتی، عظیم نظری؛ " بررسی اثر بازدهی آسایش بر استخراج نفت در میدان نفت شنی: کاربرد اختیارات واقعی" - دو فصلنامه پولی و مالی (دانش و توسعه سابق)،دوره جدید سال بیستم، شماره 7 ،بهار و تابستان 1393

23- محسن ابراهیمی، عزت‌الله عباسیان، محمد مزرعتی، عظیم نظری؛ " بررسی رابطه بلند مدت ميان قيمت اسپات نفت و گاز طبيعی در قالب معادلات ديفرانسيل تصادفی" - مجله علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی-جلد 10-شماره 42-پاییز 1393-صفحات25-53

24- عزت اله عباسیان،محسن ابراهیمی،الهام فرزانگان؛ " طراحي بهينة اوراق بهادارسازي در رابطة كارفرما  كارگزار براساس رويكرد استنباط بيزين از مخاطرة اخلاقي" - مجله علمی پژوهشی تحقیقات مالی-دوره 17-شماره 1-بهار و تابستان 1394- صفحات 123-140

25- علی‌اکبر قلی‌زاده، محسن ابراهیمی، بهناز کمیاب؛  " استراتژی تخصیص بهینه دارایی‌ها در حضور بازار مسکن "- فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی - سال پنجم، شمارۀ 21 -پاییز 1394-صفحات 117-149

26- محسن ابراهیمی، علی اکبر قلی زاده،امیر حسین علی پور؛ " ارتباط بین اندازه تحصیلات و شغل در ایران:کاربرد مدل وردوگو"-فصلنامه پژوهشهای اقتصادی(رشد و توسعه پایدار)-سال پانزدهم-شماره سوم-پاییز 1394-صفحات 210-193

27- علی امامی میبدی ،  سید مهدی حسینی،  محسن ابراهیمی،  علی سوری ،  سید محمد علی حاجی میرزایی؛ "بررسی مسیر بهینه بهره‌برداری اقتصادی از مخازن نفتی با استفاده از قراردادهای خدماتی بیع متقابل- مطالعه موردی یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران" فصلنامه سیاستها و پژوهش های اقتصادی-جلد ۲۴ شماره ۷۷- بهار 1395-صفحات ۶۳-۹۴

28- سید محمدعلی حاجی میرزایی،علی امامی میبدی،محسن ابراهیمی، علی سوری،وحید قربانی پاشاکلایی؛ "مسیر بهینه استخراج از مخازن نفتی با وجود بکارگیری چارچوب بیع متقابل(مطالعه موردی یکی از میادین نفتی در حال بهره برداری ایران در خلیج فارس)"-فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی-شماره 24-تابستان 1395-صفحات 41-82

29- آزاده سادات حسینی، نادر مهرگان،محسن ابراهیمی؛ "تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با تاکید بر پیشینه کردن منافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی(مطالعه موردی دشت بهار همدان)"تحقیقات اقتصاد کشاورزی-جلد8-شماره 3- پاییز 1395-صفحات 123-144

30- محسن ابراهیمی،مجید بابایی آغ اسمعیلی،وحید کفیلی؛ "بررسی رژیم های قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت قبل و بعد از بحران مالی:کاربردی از رویکرد مارکف سوئیچینگ"- فصلنامه اقتصاد مقداری-دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 57-83

 

پ) مقاله های علمی – ترویجی

1- ابراهيمی محسن،شاکر محمدی؛ "سنجش يارانه كالاهاي اساسي و نحوه توزيع آن بين دهكهاي درآمدي (مطالعه موردی استان ايلام)"- فصلنامه پژوهشها و سياستهای اقتصادی-سال پانزدهم –شماره 43-پاييز1386 –صفحات 5-23

2- ابراهیمی محسن،زیرک معصومه؛ "رابطه علی شاخص مقاومتی و سرمایه گذاری در ایران:تحلیل تجربی از اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی"- مجله اقتصادی-دو ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی شماره های 9و 10،آذر و دی 1391،صفحات 25-46

3- محسن ابراهیمی ، نوشین شکری؛ " مقایسه فواصل اطمینان خودگردان در توابع واکنش آنی و کاربرد آن در سیستم پولی ایران " مجله اقتصادی-شماره های 3 و 4 –خرداد و تیر 1394-صفحات 24-5

 

ت) مقاله های علمی

1- ابراهیمی محسن، محمود آل مراد ؛ "شهرنشینی و مصرف انرژی در کشورهای گروه D8" – مجله مشهد پژوهی-سال دوم-شماره 3-پاییز و زمستان 1388-صفحات 1-17

2- ابراهيمی محسن،رحمانی مرضيه؛ "تبيين رابطه بين ساختار و عملکرد بازارهای صنعتی ايران" - فصلنامه علمی ساز و کار اقتصادی-مجمع تشخیص مصلحت نظام کميسيون اقتصاد کلان،بازرگانی و اداری-سال اول-شماره اول-پاییز1389-صفحات 29-51

3- محسن ابراهیمی،محمود آل مراد-تاثیر بازار مالی بر توزیع درآمد در ایران- مجله پول و اقتصاد-شماره 6-زمستان 1390-صفحات 131-109

4- محسن ابراهیمی،شکری نوشین؛ "سیاست پولی و مکانیسم انتقال تکانه ی قیمتی نفت به بازار سهام در ایران"- فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اقتصادی راه اندیشه-شماره 3-پاییز 1390-صفحات 65-33

5- محسن ابراهیمی،فریماه رحیمی؛ "اثر آستانه ای نرخ رشد اقتصادی بر توسعه انرژی تجدید پذیر در اثر تغییر قیمت انرژی:مطالعه ی کشورهای گروه دی هشت"- مجله علمی و پژوهشی تحقیقات اقتصادی راه اندیشه-شماره 4-زمستان –1390-صفحات 140-119

6- ابراهيمي محسن،محمود آل مراد؛ "نقش توسعه بازار پول در آلودگي زيست محيطي: مقايسه بين كشورهاي با درآمد بالا عضو گروه OECD و كشورهاي با درآمد متوسط به پايين"  - گواهي چاپ از فصلنامه علمي پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست

7- ابراهیمی محسن،فرشید عفتی باران،کبری مفتخر دریایی نژاد؛ "ارتباط بین تورم، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در ایران با استفاده از مدل "VARMA-MGARCH – فصلنامه نظریه های نوین اقتصاد-سال اول –شماره اول-زمستان 1392

8- ابراهیمی محسن؛ "رابطه نوسانات قیمت سهام و قیمت مسکن"- فصلنامه علمی اقتصاد مسکن-شماره 50-پاییز 1393-صفحات11-20

 

ث) مقاله های انگلیسی

 Ebrahimi &Nooshin Shokri ; "Oil price shocks and their short and long-term effects on Iran's economy: Evidence from a Structural VAR Analysis" - European Journal Of Scientific Research-Volume 107, NO 2, July 2013-pp 285-301

Mohsen Ebrahimi & Nooshin Shokri; "oil price shocks,real effective exchange rates and macroeconomic responses”-  Technical Journal of Engineering and Applied Sciences-2013-3-20pp 2672-2680

Abbasian Ezatollah & Ebrahimi Mohsen & rzanegan Elham; "Optimal Design of Securitization in a Principal-Agent Relationship Based on Bayesian Inference for Moral Hazard" - Asian Journal of Research in Banking and Finance-: 2014, Volume : 4, Issue : 7-pp 229-246

Mohsen Ebrahimi & Nahid Cheshme Ghasabani; "Forecasting OPEC crude oil production using a variant Multicyclic Hubbert Model"- Journal of Petroleum Science and Engineering-volume 133-september2015-pages 818-823

 

ج) مقاله های ارایه شده در همایش های ملی و بین المللی

 

1- ابراهيمی محسن؛ "نرخ ارز ثابت قابل انعطاف در ايران"- مجموعه سخنرانيهای علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی-شماره يازدهم-1380

2- ابراهيمی محسن، سوری علی؛ "زيان ناشی از نااطمينانی درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت صندوق ذخيره ارزی"- اولين همايش اقتصاد ايران و اقتصاد جهانی:چالش ها و فرصت ها-سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور-شيراز 10 و 11 ارديبهشت1384

3- ابراهیمی محسن،آل مراد محمود؛ "تاثیر شهرنشینی و افزایش درآمد بر مصرف انرژی با استفاده از روش همگرایی ARDL در اقتصاد ایران 1346-1384 "-  دومین کنفرانس برنامه ریزی مدیریت شهری 29 و 30 اردیبهشت 1389–مشهد

4- ابراهیمی محسن،محمود آل مراد؛ "بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف بنزین در ایران با استفاده از داده های ترکیبی" - نخستین همایش توسعه شهری پایدار-دوم و سوم آذر ماه1389-دانشگاه تهران

5- ابراهيمي محسن، محمود آل مراد؛ "توسعه بازارهاي مالي و سرمايه گذاري در كشورهاي گروه D8 :روش داده هاي تركيبي"- سومين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران-30 بهمن و 1 اسفند 1389 –چاپ چكيده مقاله-دانشگاه صنعتي شريف

6- ابراهيمي محسن،محمود آل مراد؛ "بررسی عوامل موثر بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای با درآمد متوسط به پایین(با تاکید بر منحنی زیست محیطی کوزنتس(EKC )" - پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر-16 اسفند 1389

7- ابراهیمی محسن ، نجفیان سمیه؛‌ "تاثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته" - یستمین کنفرانس سیاستهای پولی و مالی-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران-تهران-29-28-اردیبهشت 1389

8- ابراهیمی محسن ، رحیمی فریماه ؛  "اثر آستانه ایی رشد اقتصادی بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران"- اولین همایش سراسری اقتصاد-دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران-دوم آذر 1390

9- ابراهیمی محسن،آل مراد محمود؛ "بررسی ارتباط علّی بین توریسم و درآمد سرانه خانوارهای شهری در ایران (1338-1386)" - اولین کنفرانس اقتصاد شهری-مشهد-دوم و سوم آذر 1390

10- ابراهیمی محسن،محمود آل مراد؛ "پیش بینی تقاضای انرژی برای بخشهای اقتصاد ایران در افق زمانی 1404 با استفاده از مدل ARIMA" –دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی انرژی-تهران-20  و 21 دی ماه 1390

11- ابراهیمی محسن،شکری نوشین؛ "اثرات سیاست پولی بر توسعه بازار بورس در یک کشور صادر کننده نفت"- بیست و دومین همایش سیاست های پولی و ارزی-تهران -5 و 6 خرداد 1391

12- ابراهیمی محسن،محمود آل مراد؛"پيش بيني انتشار گاز دي اكسيد كربن در ايران براي افق زماني ۱۴۰۴ بااستفاده از مدلARIMA"‌- همایش ملی جریان و آلودگی هوا-تهران-دانشگاه تهران( پردیس فنی)-24 و 25 آبان 1391

13- ابراهیمی محسن،محمود آل مراد ؛ "تاثیر پیری جمعیت بر نابرابری درآمد در ایران"-ششمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران-تهران-دانشگاه تهران(دانشکده علوم اجتماعی)-17 و 18 آبان ماه 1391

14- ابراهیمی محسن، معصومه زیرک؛ "اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی در ایران(با تاکید بر رابطه علی شاخص مقاومتی و سرمایه گذاری" - اولین همایش ملی سرمایه گذاری و تولید ملی-تهران-دانشگاه علامه طباطبایی-11 اردبیهشت 1392

15- ابراهیمی محسن،آرغا لیلا، روشنی کلثوم و امامی معصومه؛ "تحریم بخش نفت گاز ایران:کاربرد نظریه بازیها"- کنفرانس بین المللی اقتصاد تحت تحریم-دانشگاه مازندران-22 سپتامبر 2013

16- ابراهیمی محسن، چکاوک احمد، شهرام بازگیر- بررسی ارتباط بین دموکراسی، حکمرانی خوب و فساد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب OPEC و OECD - کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری، اقتصاد-دانشگاه تهران-26 شهریور 1394

 

ح) پروژه های تحقيقاتی

1- ابراهيمی محسن؛ "سنجش ميزان حمايت از فعاليت پرورش ميگو در ايران" - دفتر مطالعات جامع توسعه شيلات ايران 1375-پروژه به صورت امانی-مجری طرح

2- ابراهيمی محسن؛ "بررسی اقتصادی مزارع پرورش ماهی در ايران"- دفتر طرح و توسعه شيلات ايران-1381- پروژه به صورت امانی-مجری طرح

3- ابراهيمی محسن؛ "هدفمند سازی يارانه برق در بخش خانگی"- وزارت نيرو –دفتر بررسيهای اقتصادی-1382- پروژه به صورت امانی-مجری طرح

4- ابراهيمی محسن؛ "بررسی وضعيت توزيع درآمد در استان همدان"- سازمان مديريت و برنامه ريزی استان همدان-1384-همکار طرح

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.