کلاس های تکمیلی نظری و کاربردی گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی

طبق برنامه هفته های گذشته، کلاس های فوق برنامه گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی به منظور تقویت جنبه های نظری و کاربردی دانشجویان رشته های بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی، هر هفته روز سه شنبه ساعت 13-16 در محل دانشکده اقتصاد برگزار می شود.

اساتید کلاس های تکمیلی و فوق برنامه گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی:

دکتر غلامعلی معصومی نیا

دکتر مهدی قائمی اصل

(شرکت سایر دانشجویان در این کلاس ها بلامانع است)