کلاس حل تمرین اقتصادسنجی

کلاس حل تمرین درس اقتصادسنجی توسط دکتر امیری در روزهای دوشنبه هر هفته راس ساعت 16 برگزار می گردد.لازم به ذکر است کلاس مذکور مربوط به دانشجویان گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی می باشد.