کارت ورود به جلسه امتحان

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند با توجه به فرارسیدن ایام امتحانات خواهشمند است به نکات ذیل دقت نمایید:

1- حتما قبل از شروع امتحانات کارت ورود به جلسه امتحان را از طریق سیستم آموزش گلستان شماره گزارش 428 ، پرینت گرفته و با برنامه انتخاب واحد خود مطابقت دهید.در ایام امتحانات پرینت کارت به همراه خود داشته باشید.

2- استفاده از گوشی موبایل در جلسه امتحانات تحت هر شرایطی تقلب محسوب می گردد.

3- دروسی که نیاز به ماشین حساب می باشد حتما به همراه خود یک ماشین حساب داشته باشید.