پنجمین دوره دانش افزایی و معرفت افزایی

به اطلاع اساتید محترم هیات علمی می رساند برنامه پنجمین دوره دانش افزایی و معرفت افزایی که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 16 و 17 شهریورماه سال جاری برگزار می گردد به قرار ذیل می باشد.لذا علاقه مندان می توانند طبق برنامه اعلام شده در این دوره شرکت نمایند.