پایگاه اطلاعاتی داده

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند، اشتراک پایگاههای اطلاعاتی زیر توسط دانشگاه خوارزمی خریداری شده است علاقه مندان می توانند با ID دانشگاهی خود به طور رایگان از پایگاههای زیر استفاده نمایند:
 

1. www.sciencedirect.com

2. www.articalegate.ir

3. www.civilica.com