نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی رشته اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

معرفی رشته:

اقتصاد انرژی کاربرداصول، مدل ها و آموزه های اقتصاد در زمينه يک کالای مهم، ضروری و استراتژيک بنام انرژی و حامل های آن است. از سوی ديگر از مهم ترين و مقدس ترين اهداف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تقويت و استحکام بخشيدن به استقلال اقتصادی و فراهم آوردن زمينه های رشد اقتصادی در قالب موازين اسلامی است که از ضروريات حصول اين هدف، تربيت و تجهيز افرادی است که از لحاظ علمی بتوانند نسبت به برنامه ريزی کلان توليد و مصرف انرژی اقدام کنند.

.

برنامه درسی (سرفصل) اقتصاد انرژی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحد ها : 32 واحد

دروس اصلی: 17 واحد

دروس اختياری: 9 واحد

پايان نامه: 6 واحد

 

الف- دروس اصلی

 

 

نام درس

تعداد واحد

 

نام درس

تعداد واحد

اقتصاد خرد

4

اقتصاد کلان

4

اقتصاد سنجی

3

اقتصاد منابع طبيعی

3

اقتصاد انرژی

3

جمع

17

 

ب- دروس اختياری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

اقتصاد توسعه

3

اقتصاد ايران

3

تجارت بين الملل

3

بازاريابی بين الملل

3

بيمه حمل و نقل بين المللی

3

اصول مالی و حقوق بازرگانی بين المللی

3

دانشجو بايد 9 واحد دروس فوق را بگذراند.

ج- پايان نامه 6 واحد

تذکر: جهت اطلاع از پيشنياز دروس  به کارشناس مربوط مراجعه فرماييد.