راه اندازی کانال اطلاع رسانی دانشکده

به اطلاع کلیه دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند کانال اطلاع رسانی دانشکده اقتصاد به منظور ارتقاء سطح اطلاع رسانی به مخاطبان خود راه اندازی شد.لطفا لینک کانال را به دوستان خود معرفی نمایید.        
                                                                                     facultyofeconomy@