دوره های آموزشی پژوهشکده پولی و بانکی

به استحضار می رساند، پژوهشکده پولی و بانکی به منظور آشنایی بیشتر مدیران، کارشناسان، دانشجویان و سایر علاقه مندان به موضوعات بانکداری، مدیریت و علوم اقتصادی برگزاری دوره های آموزشی را به شرح جدول ذیل در آبان و آذرماه 1396 در دستور کار قرار داده است.

علاقه مندان میتوانند در صورت تمایل در اسرع وقت از طریق شماره های تماس 88657395 - 88657397 به واحد آموزش پژوهشکده اسامی خود را اعلام نمایند.