تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب واحد

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند از آنجایی که دانشجویانی که طبق تقویم شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در مهلت مقرر جهت انتخاب واحد مراجعه نکنند مشمول جریمه به میزان یک سوم شهریه ثابت نوبت دوم سال ورودی خود می باشند ، بنا به اطلاعیه منتشر شده از شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی آخرین فرصت جهت ایجاد سرترم بدون اخذ جریمه دیرکرد برای نیمسال دوم 96-95 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1395/12/04 می باشد و خارج از این محدوده به هیچ عنوان تمدید نمی گردد.