تصویب ۳ رشته جدید در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای عالی برنامه ریزی آموزشی كه با حضور محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس این شورا برگزار شد، سه رشته جدید دانشگاهی در مقاطع تحصیلی كارشناسی ارشد و دكتری به تصویب رسید .

در این نشست سه رشته دكتری تخصصی بیهوشی دامپزشكی، كارشناسی ارشد علوم شناختی با گرایش مطالعات نظری هنر و كارشناسی ارشد علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد مالی اسلامی به تصویب رسید. 

همچنین لازم به ذکر است: رشته های مصوب در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی بر اساس پیشنهاد دانشگاه ها و همچنین برنامه های كلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب می رسند,

رشته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد مالی اسلامی توسط گروه اقتصاد اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تدوین شد و پس از اخذ نظرات قسمت عمدۀ صاحبنظران مربوطه در شورای تحول علوم انسانی درشورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و پس از ارسال به شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، در تاریخ 22/3/95 در این شورا به تصویب نهایی رسید. گروه اقتصاد اسلامی خود را موظف می داند از زحمات و همکاریهای رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سبحان اللهی، مدير كل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی جناب آقای دکتر نوه ابراهیم و وزیر محترم علوم جناب آقای دکتر فرهادی و تمامی اعضای محترم دو شورای یاد شده تشکر نموده وتوفیق خدمت روزافزون آنان به آموزش عالی نظام اسلامی را از خداوند درخواست نماید.