تاییدیه انتخاب واحد نیمسال جاری

نظر به قطعی شدن ثبت نام در ترم جاری خواهشمند است به نکات ذیل دقت نمایید:

1) حتما انتخاب واحد خود را یکبار بررسی نمایید و بر اساس برنامه خود در کلاس حضور پیدا کنید.

2) در صورت تداخل ساعت کلاسی و یا ساعت امتحان حتما به کارشناس خود مراجعه نمایید.

3) در دروسی که بیش از یک گروه ارائه شده است درس انتخابی خود را بررسی نمایید و دقت نمایید با گروه خود در کلاس حضور داشته باشند.

ضمنا آموزش هیچ مسئولیتی در قبال سهل انگاری دانشجو را متقبل نمی شود.