برگزاری کارگاه اقتصادسنجی

به اطلاع دانشجویان گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی می رساند کارگاه اقتصادسنجی در مقطع ارشد توسط جناب آقای دکتر امیری در روزهای یکشنبه ساعت 10-8 و سه شنبه ها 13-11 هرهفته برگزار می گردد.جهت اطلاع بیشتر به دفتر گروه مراجعه نمایید.