برگزاری نهمین جشنواره نانو

به اطلاع اساتید محترم می رساند نهمین جشنواره نانو در نمایشگاه بین المللی از تاریخ 14 مهر ماه لغایت 17 برگزار می گردد.لذا علاقه مندان به شرکت در این نمایشگاه می توانند با دفتر دکتر تهامی  مدیر محترم خدمات آموزشی و یا دفتر بسیج دانشگاه هماهنگ نمایند.