انحلال پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه

به اطلاع کلیه دانشگاهیان محترم می رساند پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه مستقر در دانشگاه اصفهان به استناد گزارش های دریافتی از مرکز نظارت و ارزیابی وزارت مطبوع، مکاتبات سازمان بازرسی کشور و بررسی های بعمل آمده، منحل گردیده است. بر این اساس هر گونه فعالیت پژوهشی و آموزشی در این موسسه مجاز نمی باشد . مضافا اینکه هر گونه انعقاد قرارداد همکاری به هر نحو و هر شکلی با این موسسه فاقد وجاهت قانونی می باشد.