اعطای جایزه تحصیلی توسط بنیاد نخبگان استان البرز

به اطلاع کلیه دانشگاهیان (مدیران، اعضائ محترم هیات علمی و دانشجویان عزیز) می رساند با توجه به پایان سال تحصیلی 95-94 ، بنیاد ملی نخبگان به منظور بازنگری و اصلاح برنامه اعطای جایزه های تحصیلی پرسشنامه ای را در باره رویکرد، چگونگی اجرا و عملکرد این جایزه ها طراحی کرده است.لذا خواهشمند است در خصوص تکمیل پرسشنامه به وبگاه بنیاد ملی نخبگان به نشانی http://edu94.bmn.ir مراجعه نموده و حداکثر تا تاریخ 95/03/30 پاسخ پرسشنامه را ارسال نمایند.