نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه های تشکیل کلاس

در این قسمت می توانید اطلاعیه های مربوط به تشکیل و یا عدم تشکیل کلاسها را مشاهده نمایید.

اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی

عنوان درس: نظام های اقتصادی

استاد :  دکتر نصراصفهانی

تاریخ: 27/02/96 

ساعت 12 - 8

 

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس

عنوان درس: اصول حسابداری 2 - حسابداری صنعتی

استاد : دکتررئوفی

تاریخ: 2/03/96     

ساعت : 13 و 16