اطلاعیه مهم - تغییر تاریخ امتحان

به اطلاع دانشجویان ورودی 96 مقطع کارشناسی می رساند که امتحان درس فارسی عمومی از تاریخ 30 دی ماه به 25 دی ماه راس ساعت 13:30 تغییر پیدا کرد. لازم به ذکر است که محل برگزاری امتحان نیز در دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی واقع در خیابان مفتح برگزار خواهد شد.